Projektni koordinator

Brief info

Ivana Malinović je diplonirani komunikolog i projektni koordinator u RERI timu.

Iskustvo u odnosima sa javnošću i komunikaciji stekla je tokom višegodišnjeg rada na razvoju komercijalnih kampanja i projekata u poslovnom sektoru, a zatim je profesionalni fokus usmerila ka temama od javnog interesa, a posebno zaštite životne sredine. Tokom angažovanja u nevladinom sektoru, od 2007. godine radila je na mnogim projektima na lokalnom, regionalnom i međunarodnom nivou, u različitim ulogama i pozicijama. Kao autor i učesnik sprovela je preko 30 uspešno realizovanih kampanja, projekata ili građanskih akcija sa ciljem podizanja društvenih kapaciteta za zaštitu i razvoj životne sredine.

Posebno je zainteresovana za unapređenje savremenih narativa koji se odnose na čiste, održive tehnologije, kao i na socijalna i ljudska prava i pravdu.

ostanite toku

Prijavite se za naše objave:

Some description text for this item

RERI je nevladina i neprofitna organizacija, osnovano radi realizacije ciljeva u oblasti zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine i održivog korišćenja prirodnih resursa.

© 2023 RERI – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu | Sva prava zadržana

Na vrh