Projektni koordinator

Brief info

Ivana je angažovana u RERI-ju od 2022. godine, na poziciji projektnog asistenta.

Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, na smeru „međunarodni odnosi“. Tokom studija je razvila interesovanje za izučavanje ekološke politike, sa posebnim fokusom na zaštitu prirode i proces energetske tranzicije. Tokom studiranja imala je prilike da sarađuje na različitim projektima u sferi zaštite životne sredine, a autorka je i nekoliko istraživanja, publikacija i akademskih radova u ovoj oblasti.

Tečno govori engleski i služi se italijanskim jezikom.

ostanite toku

Prijavite se za naše objave:

Some description text for this item

RERI je nevladina i neprofitna organizacija, osnovano radi realizacije ciljeva u oblasti zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine i održivog korišćenja prirodnih resursa.

© 2023 RERI – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu | Sva prava zadržana

Na vrh