Savetnik za javne politike

Brief info

Jovan je diplomirao na master akademskim studijama Geografskog fakulteta u Beogradu, smer- Prostorno planiranje.
Nakon završenih studija, imao je priliku da radi u javnim institucijama na izradi prostornih i urbanističkih planova, kao i na proceduri izdavanja građevinskih dozvola i ozakonjenju objekata.

Jovan je član Reri tima od 2023.godine,  gde radi na analiziranju postupka izrade i usvajanja prostornih i urbanističkih planova, sadržaja tehničke dokumentacije za potrebe izgradnje objekata, kao i dokumentacije Strateške procene uticaja i procene uticaja na životnu sredinu.

ostanite toku

Prijavite se za naše objave:

Some description text for this item

RERI je nevladina i neprofitna organizacija, osnovano radi realizacije ciljeva u oblasti zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine i održivog korišćenja prirodnih resursa.

© 2023 RERI – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu | Sva prava zadržana

Na vrh