Pravni Savetnik

Brief info

Marija je pravni savetnik u RERI-ju od 2021. godine.

Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2020. godine. Za pravo zaštitite životne sredine se zainteresovala još tokom studija, gde je završila Pravnu kliniku za ekološko pravo. U okviru Pravne klinike je imala priliku da učestvuje u projektima nacrta i montoringa zakona i podzakonskih akata u oblasti zaštite životne sredine i klimatskih promena.

Nakon rada u advokatskoj kancelariji, pridružila se RERI-ju. Posebno se zainteresovala i profiliše se u oblasti zaštite prirode i vodnih resursa. Bavi se upravnim postupcima, sa posebnim osvrtom na inspekcijski nadzor.

Tečno govori engleski, a služi se francuskim jezikom.

ostanite toku

Prijavite se za naše objave:

Some description text for this item

RERI je nevladina i neprofitna organizacija, osnovano radi realizacije ciljeva u oblasti zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine i održivog korišćenja prirodnih resursa.

© 2023 RERI – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu | Sva prava zadržana

Na vrh