Advokat Saradnik

Brief info

Nikola je pravni savetnik u RERI-ju od 2019. godine.

Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, među najboljim studentima u svojoj generaciji. Uspešno je završio pravno-međunarodni kurs ,,Azil i Evropska konvencija o ljudskim pravima“, organizovan od strane ,,HELP“ programa Saveta Evrope (Human Rights Education for Legal Professionals).

Nikola je u RERI-ju radio u okviru odeljenja koja se bave urbanizmom i izgradnjom, kao i zaštitom prirode.

Član je Advokatske komore Beograda od 2022. godine, od kada je angažovan i kao advokat saradnik RERI-ja.

Tečno govori srpski i engleski jezik, a služi se nemačkim.

ostanite toku

Prijavite se za naše objave:

Some description text for this item

RERI je nevladina i neprofitna organizacija, osnovano radi realizacije ciljeva u oblasti zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine i održivog korišćenja prirodnih resursa.

© 2023 RERI – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu | Sva prava zadržana

Na vrh