Subtitle

Promo block

reri - o nama

Subtitle

Ko smo mi?

Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI) je organizacija koja koristeći moć prava deluje u oblastima zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine i održivog korišćenja prirodnih resursa.

RERI se bavi i promocijom energetske tranzicije ka obnovljivim izvorima energije, nudeći informacije o potrebi i mogućnostima ovog procesa.

Pristup pravdi u pitanjima zaštite životne sredine smatramo temeljnim ljudskim pravom i pomažemo građanima Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine da razumeju i koriste svoja prava u ovoj oblasti.

RERI okuplja advokate, pravnike, inženjere, urbaniste, kao i stručnjake drugih profila u oblasti zaštite životne sredine, energetike i urbanizma, koji veruju da su vladavina prava i odgovorna javna vlast neophodni preduslovi za zaštitu i očuvanje osnovnih društvenih vrednosti i javnog interesa.

Subtitle

Misija

Some description text for this item

RERI je posvećen:

 • unapređenju pristupa pravdi u oblasti zaštite životne sredine,
 • ostvarenju prava na zaštitu životne sredine i javnih dobara kroz rešavanje postupaka i sporova pred nadležnim institucijama i sudovima,
 • ostvarenju prava na dobru upravu,
 • primeni međunarodnih i evropskih standarda i vrednosti zaštite životne sredine i
 • poštovanju ljudskih i građanskih prava.

RERI nastoji da utiče na nadležne organe da se ponašaju transparentno i odgovorno i u skladu sa načelima održivog razvoja.

Pored gore navedenog, RERI doprinosi i:

 • stvaranju preduslova za dekarbonizaciju kao sveobuhvatnu transformaciju društva, zasnovanu na niskoj emisiji ugljen-dioksida,
 • pravednoj tranziciji,
 • odgovornom i održivom korišćenju obnovljivih izvora energije,
 • poštovanju prava lokalnih zajednica na razvoj i upravljanje sopstvenim resursima, kroz decentralizaciju u upravljanju energijom i jačanju otpornosti na klimatske promene.

RERI, u skladu sa zakonom, pruža podršku i obezbeđuje pravnu zaštitu pojedincima i organizacijama čije je pravo na zdravu i očuvanu životnu sredinu neposredno ugroženo.

RERI razvija saradnju i partnerstvo sa pojedincima i udruženjima koja se zalažu za vladavinu prava, zaštitu životne sredine i održivo upravljanje lokalnim zajednicama.

Subtitle

Vizija

Some description text for this item

Društvo u kome je vladavina prava temelj sveukupnog uređenja, koje se odgovorno odnosi prema životnoj sredini i prirodnim resursima, u kome je zaštita i očuvanje životne sredine prepoznato kao javni interes, a pravo na informisanje građana, njihovo učešće u procesu donošenja odluka i pristup pravdi omogućeni svima u skladu sa zakonom i priznatim međunarodnim konvencijama i ugovorima.

Subtitle

Načela i vrednosti

Some description text for this item

U svom radu RERI se pridržava sledećih načela:

 • zaštite i očuvanja životne sredine i prirodnih resursa;
 • transparentnog i odgovornog ponašanja javnih vlasti;
 • pristupa pravdi i prava na pravnu zaštitu kao osnovnog ljudskog prava;
 • prava na razvoj i upravljanje prirodnim resursima kao neotuđivog prava lokalnih zajednica;
 • društveno odgovornog poslovanja i zaštite životne sredine kao obaveze svih aktera u društvu.

RERI promoviše sledeće vrednosti:

Stručnost – pred sebe postavljamo najviše standarde kvaliteta i svoj rad zasnivamo na istraživanju, nauci, profesionalnom i stručnom pristupu svakom zadatku.

Održivost – delujemo, planiramo i postavljamo smernice za budućnost i dobrobit naše organizacije, partnera, zajednice i planete.

Briga – naši partneri i korisnici usluga zavređuju našu potpunu posvećenost i pažnju. Delujemo proaktivno, inovativno i fleksibilno, čime neprestano širimo krug partnera i saradnika, kao i prijatelja naše organizacije.

Pouzdanost – kontinuirano unapređujemo standarde kvaliteta i ličnim pristupom svojim aktivnostima, kao i izborom pouzdanih partnera, dolazimo do delotvornih i pouzdanih rešenja u korist javnog interesa.

Odgovornost – u svakodnevnom delovanju ponašamo se savesno i odgovorno. Proaktivnim pristupom zadacima, nastojimo da unapredimo rezultate sopstvenog delovanja i stavimo ih u službu javnog interesa.

ostanite toku

Prijavite se za naše objave:

Some description text for this item

RERI je nevladina i neprofitna organizacija, osnovano radi realizacije ciljeva u oblasti zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine i održivog korišćenja prirodnih resursa.

© 2023 RERI – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu | Sva prava zadržana

Na vrh