Pogledaj poslednje događaje

Environmental Law is in the Air

Belgrade

RERI organizuje regionalnu konferenciju posvećenu efikasnoj pravnoj zaštiti i praksi u ekološkim, energetskim i klimatskim politikama zemalja Zapadnog Balkana. Pod…

Konsultativni sastanak o izradi INEKP-a

Belgrade

Pridružite se konsultacijama o izradi Integrisanog nacionalnog plana za energetiku i klimu – INEKP! INEKP-om se uređuje način na koji…

ostanite toku

Prijavite se za naše objave:

Some description text for this item

RERI je nevladina i neprofitna organizacija, osnovano radi realizacije ciljeva u oblasti zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine i održivog korišćenja prirodnih resursa.

© 2023 RERI – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu | Sva prava zadržana

Na vrh