dokument

Statut

Udruženje "Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu" je dobrovoljno, nevladino, nestranačko i neprofitno udruženje osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u obasti promocije i unapređenja prava na zdravu i očuvanu životnu sredinu, održivog urpavljanja prirodnim resursima i resursima obnoviljive energije.

dokument

Etički kodeks

Društvo u kome je vladavina prava temelj svih javnih politika, koje se odgovorno odnosi prema životnoj sredini i prirodnim resursima, u kome je zaštita i očuvanje životne sredine prepoznato kao javni interes, a pravo na pristup informacijama od javnog značaja, učešće u procesu donošenja odluka i pristup pravdi omogućeni svima u skladu sa zakonom i priznatim međunarodnim konvencijama i ugovorima.

ostanite toku

Prijavite se za naše objave:

Some description text for this item

RERI je nevladina i neprofitna organizacija, osnovano radi realizacije ciljeva u oblasti zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine i održivog korišćenja prirodnih resursa.

© 2023 RERI – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu | Sva prava zadržana

Na vrh