Jovan Rajić
Osnivač i šef pravnog tima
Mirko Popović
Programski Direktor
Hristina Vojvodić
Viši Pravni Savetnik
Ljubica Vukčević
Viši Pravni Savetnik
Tamara Bosić
Projektni koordinator
Ivana Malinović
Projektni koordinator
Jelena Brkić
Projektni asistent
Ivana Milićević
Projektni koordinator
Dragomir Ristanović
Ekspert za javne politike
Marija Martić
Pravni Savetnik
Atila Mraznica
Advokat Saradnik
Srđan Dugonjić
Advokat Saradnik
Marko Pavlović
Advokat Saradnik
Nikola Gagić
Advokat Saradnik
Jovan Cvijetinović
Savetnik za javne politike
Miloš Veljović
Pravni savetnik
Darjana Macanović
Pravni savetnik
Srđan Kukolj
Projektni koordinator
Ana Stijelja
Projektni koordinator
Marija Mraznica
Kreativni i dizajnerski savetnik

RERI Crna Gora

Samir Ćeranić
Pravni savetnik
Valentina Ostojić
Projektni konsultant
Alija Kalač
Projektni konsultant
odbor

Savetodavni odbor

Some description text for this item

Anatole Boute
Profesor prava
Ludvig Kramer
Profesor prava
Sanja Bogojević
Vanredni profesor prava
Subtitle

Promo block

Some description text for this item

RERI nastoji da utiče na javne vlasti da se ponašaju transparentno i odgovorno i u skladu sa načelima održivog razvoja.

članovi tima

Upravni odbor

 • Jovan Rajić, advokat, Predsednik Upravnog odbora RERI-ja
 • Mirko Popović, programski direktor i predsednik skupštine RERI-ja
 • Atila Mraznica, advokat
 • Sofija Mandić, pravni ekspert i aktivista za ljudska prava
 • Marko Pavlović, advokat
 • Rodoljub Šabić, advokat i bivši poverenik za informacije od javnog značaja
 • Vesna Rakić-Vodinelić, profesor pravnog fakulteta u Beogradu, u penziji
članovi tima

Skupština Udruženja

 • Mirko Popović, predsednik skupštine RERI-ja
 • Jovan Rajić, advokat
 • Atila Mraznica, advokat
 • Marko Pavlović, advokat
 • Marija Mraznica, dizajner
 • Nikola Gagić, advokat
 • Stevan Petrović, aktivista životne sredine
 • Hristina Vojvodić, diplomirani pravnik
 • Tamara Bosić, master ing. šumarstva
 • Ljubica Vukčević, advokat
 • Dragomir Ristanović, arhitekta urbanista
Subtitle

Promo block

Some description text for this item

RERI, u skladu sa zakonom, pruža podršku i obezbeđuje pravnu zaštitu pojedincima, grupama i pravnim licima čije je pravo na zdravu i očuvanu životnu sredinu neposredno ugroženo.

ostanite toku

Prijavite se za naše objave:

Some description text for this item

RERI je nevladina i neprofitna organizacija, osnovano radi realizacije ciljeva u oblasti zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine i održivog korišćenja prirodnih resursa.

© 2023 RERI – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu | Sva prava zadržana

Na vrh