Vlada Republike Srbije konačno je usvojila uredbu kojom se utvrđuju pravila za učešća javnosti u izradi planova i programa u oblasti zaštite životne sredine. Ova uredba se odnosi na planove kvaliteta vazduha, planove i programe u oblasti upravljanja otpadom, zaštite od buke i plan zaštite voda od zagađivanja. Uredba se ne odnosi na planove i programe za koje se učešće javnosti ostvaruje kroz postupak strateške procene uticaja, kao ni na planove i programe koji se usvajaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje upravljanje i zaštita voda.  

Dakle, prema članu 1. ove Uredbe propisuje se procedura učešća javnosti u postupku donošenja odluka o izradi, izmeni, dopuni, pregledu i usvajanju planova kvaliteta vazduha, regionalnih i lokalnih planova upravljanja otpadom, odnosno planova upravljanja opasnim otpadom, nacionalnog plana za upravljanje otpadom, programa prevencije stvaranja otpada, akcionih planova zaštite od buke u životnoj sredini i plana zaštite voda od zagađivanja.

Ovim putem utvrđena je i obaveza organa nadležnog za izradu plana ili programa da putem javnog poziva obaveštava javnost o mestu i vremenu trajanja javnog uvida, javne prezentacije i javne rasprave o nacrtu plana ili programa, i načinu dostavljanja komentara i primedbi. Posebno je značajno to što Uredba utvrđuje obavezu obaveštavanja i putem štampanih novina ali i putem veb sajta nadležnog organa, čime se obezbeđuje veći nivo dostupnosti informacija. 

Kako je propisano, javni uvid mora trajati najmanje 30 dana, počev od dana kad je objavljen javni poziv, a javna prezentacija i javna rasprava mogu se održati najranije 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Tekst Uredbe možete preuzeti ovde.

ostanite toku

Prijavite se za naše objave:

Some description text for this item

RERI je nevladina i neprofitna organizacija, osnovano radi realizacije ciljeva u oblasti zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine i održivog korišćenja prirodnih resursa.

© 2023 RERI – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu | Sva prava zadržana

Na vrh