Projekat doprinosi jačanju klimatske otpornosti i unapređenju politika koje imaju za cilj ublažavanje posledica klimatskih promena u Republici Srbiji. 

Ciljevi 

  • uspostavljanje nezavisnog nadzora nad razvojem postrojenja za odsumporavanje u srpskim termoelektranama i energetski intenzivnim industrijama;
  • uključivanje mera koje se odnose na postrojenja za odsumporavanje u procesu donošenja Integrisanog nacionalnog energetskog i klimatskog plana;
  • povećanje znanja i svesti javnosti o prednostima i nedostacima projekata odsumporavanja. 

Aktivnosti
RERI će raditi na ostvarenju ovih ciljeva kroz: 

  • nadzor nad procedurama procene uticaja na životnu sredinu, kroz zahteve za dostupnost informacija od javnog značaja u vezi sa izgradnjom postrojenja za odsumporavanje i informisanje javnosti ukoliko određene nezakonitosti budu uočene; 
  • nadzor nad primenom strateških dokumenata i sprovođenjem obaveza koje proističu iz nacionalne i međunarodne regulative (Ugovor o Energetskoj zajednici, Pariski sporazum, Zelena Agenda za Zapadni Balkan);
  • pravni i stručni nadzor i detaljna komparativna analiza procena uticaja na životnu sredinu (u odnosu na NEKP i NDC); 
  • kampanju podizanja javne svesti.

Projekat se realizuje od maja 2022. godine do februara 2023. godine uz podršku Evropske fondacije za klimu. 

ostanite toku

Prijavite se za naše objave:

Some description text for this item

RERI je nevladina i neprofitna organizacija, osnovano radi realizacije ciljeva u oblasti zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine i održivog korišćenja prirodnih resursa.

© 2023 RERI – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu | Sva prava zadržana

Na vrh