Zagađenje životne sredine i uništavanje prirodnih resursa je ozbiljan problem sa značajnim posledicama po zdravlje ljudi, ekosisteme, ekonomiju i vladavinu prava. Adekvatna reakcija države u slučajevima ekološkog kriminala izostaje, te krivična dela protiv životne sredine ostaju nekažnjena ili se kompanije i investitori sankcionišu blažim kaznama kroz privredne prestupe. Nezadovoljavajuća primena usvojenih propisa i zaostajanje u transpoziciji veoma važnih direktiva (Direktiva o krivičnim delima prema životnoj sredini) pravni okvir čini nedovršenim i otvara prostor za kriminal, korupciju i neodgovornost nadležnih organa i zagađivača. 

Poseban problem u očuvanju životne sredine je odsustvo ili nedovoljna reakcija nadzornih organa, pre svega inspekcije za zaštitu životne sredine. Neophodno je da koriste svoja ovlašćenja proporcionalno, u odnosu na opasnost, štetu ili ugrožavanje prava pojedinaca i lokalnih zajednica na zdravu i očuvanu životnu sredinu. Administrativni organi, a često i sudovi, udruženjima građana ne priznaju status oštećenog, odnosno, ne priznaju aktivnu legitimaciju udruženja u sudskim i administrativnim postupcima kada nastupaju kao zaštitnici opšteg interesa i javnog dobra. 

Kroz ovaj projekat RERI će nastaviti da istražuje slučajeve kršenja propisa u oblasti životne sredine, rizike korupcije i ugrožavanje pojedinaca i lokalnih zajednica, sa ciljem unapređenja zaštite životne sredine u krivičnoj, upravnoj i parničnoj sudskoj i administrativnoj praksi. U okviru projekta unaprediće se online platforma za prijavu slučajeva ( http://platforma.reri.org.rs/ ) putem koje građani i udruženja mogu efikasno da pruže informacije o slučajevima narušavanja životne sredine. Kroz projekat će se pratiti rad inspekcije za zaštitu životne sredine i istražiti i analizirati transpozicija i primena evropskih propisa u ovoj oblasti.

Aktivnosti: 

1. Monitoring i unapređenje rada inspekcije za zaštitu životne sredine 

2. Unapređenje zaštite životne sredine u krivičnoj, upravnoj i parničnoj sudskoj praksi

3. Unapređenje online platforme za prijavu kršenja propisa u oblasti životne sredine 

4. Pružanje podrške pojedincima i udruženjima u upravnim i sudskim postupcima u oblasti zaštite životne sredine 

Ciljne grupe:

1. organizacije civilnog društva, neformalne grupe i aktivisti

2. stručnjaci, profesionalna udruženja i organizacije koje se bave zaštitom životne sredine;

3. sudije, tužioci, njihova profesionalna udruženja, pravni stručnjaci, advokati i zaposleni u pravosuđu;

4. Ministarstvo zaštite životne sredine i organi nadležni za zaštitu životne sredine na pokrajinskom i lokalnom nivou;

5.  zaposleni u javnoj upravi i pravosuđu;

Projekat se realizuje od 1. juna 2021. do 31. jula 2022 godine, uz podršku Fondacije za otvoreno društvo.

ostanite toku

Prijavite se za naše objave:

Some description text for this item

RERI je nevladina i neprofitna organizacija, osnovano radi realizacije ciljeva u oblasti zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine i održivog korišćenja prirodnih resursa.

© 2023 RERI – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu | Sva prava zadržana

Na vrh