Vlada Republike Srbije, dve godine nakon početka primene NERP-a, na sednici od 30. januara 2020. godine, donosi „unapređeni“ NERP u formi dokumenta javne politike, a na osnovu člana 38. Zakona o planskom sistemu Republike Srbije, koji je počeo da se primenjuje od 28. oktobra 2018, gotovo 11 meseci nakon početka primene NERP-a.

 

Foto: RERI | Konferencija za medije

Obaveza poštovanja graničnih vrednosti emisija sumpor dioksida, oksida azota i praškastih materija, utvrđenih Direktivom o velikim ložištima utvrđena je Ugovorom o osnivanju Energetske zajednice i Odlukom Ministarskog saveta iz oktobra 2013. Republika Srbija je imala obavezu da obezbedi primenu Direktive najkasnije do 31. decembra 2017. godine, što nije učinila. Primena NERP-a je bila jedan od načina za usaglašavanje sa Direktivom, pod uslovom da postrojenja obuhvaćena NERP-om poštuju ograničenja u pogledu ukupnih godišnjih emisija zagađujućih materija, i to počev od 1. januara 2018. godine.

Ugovor o osnivanju Energetske zajednice, Direktiva o velikim ložištima, kao ni Odluka Ministarskog saveta nigde ne utvrđuju obavezu formalnog usvajanja NERP-a. Međutim, jasno i nedvosmisleno utvrđuju rokove za primenu Direktive. Te rokove potvrđuje i Uredba Vlade Srbije iz januara 2016.

Tokom 2018. godine maksimalne godišnje emisije sumpor dioksida i praškastih materija prekoračene su u nekoliko postrojenja, a emisija sumpor dioksida (izražene u tonama) je bila 6 puta veća nego što je utvrđeno NERP-om. Dakle, NERP nije primenjen u 2018. godini, a pitanje je da li su maksimalne vrednosti emisija poštovane u 2019. godini.

Prilikom vršenja ovlašćenja iz svoje nadležnosti Vlada Republike Srbije, u skladu sa važećim Zakonom o Vladi, akte može donositi u formi uredbe, poslovnika, odluke, rešenja ili zaključka. Ipak, NERP nije donet ni u jednoj od navedenih formi propisanih Zakonom o Vladi. Treba imati u vidu da navedena forma nije uobičajena za ovakvu vrstu planova od nacionalnog interesa koji se usvajaju na osnovu međunarodnih ugovora. Dokument javne politike ne predstavlja pravno obavezujući akt, odnosno, ne nameće nikakvu obavezu nadležnim institucijama Republike Srbije da plan primene, pre svega jer nisu predviđena nikakva pravna sredstva i mehanizmi sankcionisanja u slučaju njegovog neprimenjivanja.

Usvajanjem tzv. unapređenog, odnosno, izmenjenog NERP-a 30. januara 2020. godine, Vlada uopšte ne garantuje primenu NERP-a u periodu između 2020. i 2027. godine. Pored toga, niko nije pozvan na odgovornost za to što NERP nije primenjen u 2018. godini.

Vlada Republike Srbije je „unapredila“ NERP u odnosu na plan koji je dostavljen Energetskoj zajednici na sledeći način:

  • iz poglavlja 1. Uvod izbrisana je 2018. godina kao godina od kada se NERP primenjuje;
  • „očekivane mere“ koje bi operateri (EPS i NIS) trebalo da primene kako bi dostigli NERP-om predviđene emisije su sada „okvirne očekivane mere“;
  • rok za instaliranje postrojenja za odsumporavanje na postrojenja TENT A3 i TENT A4-A6 je produžen do 2022. godine (umesto 2020. i 2021. godine).

 

U tom smislu NERP nije unapređen već izmenjen u odnosu na verziju koja je svojevremeno dostavljena Energetskoj zajednici i to na način koji ne garantuje poštovanje utvrđenih emisija zagađujućih materija već nagoveštava odlaganje obaveza.

Dokumenta i informacije koje potvrđuju da je NERP u primeni od 1. januara 2018. godine su brojne i dostupne javnosti. Pre svega sam NERP koji je Ministarstvo rudarstva i energetike svojevremeno dostavilo Energetskoj zajednici i koji je oko javnosti prvi put ugledalo decembra 2018. godine, sadrži jasnu potvrdu tvrdnje da je NERP u primeni od 1. januara 2018. godine:

„Postrojenja za sagorevanje obuhvaćena NERP-om moraju biti usaglašena sa godišnjim maksimalnim emisijama koje su navedene u prilozima 2, 3. i 4. ovog plana, počev od 1. januara 2018. godine.

Ovaj je iskaz konkretan i u pogledu načina primene. Primenjuje se tako što se poštuju godišnje maksimalne vrednosti emisija sumpor dioksida, oksida azota i praškastih materija, za svaku godinu počev od 2018. do 2027. i za svako od 12 postrojenja koja su obuhvaćena NERP-om.

Identičan iskaz sadrži i tzv. unapređeni NERP koji je Vlada Srbije usvojila 30. januara 2020. godine. U uvodnom delu navedeno je da se NERP primenjuje do 31. decembra 2027. To je tačno, tako piše u čl. 5. Odluke. Ali je u čl. 3. iste Odluke jasno i nedvosmisleno navedeno da je krajnji rok za primenu Direktive 1. januar 2018.

Da bi pitanje početka primene NERP-a bilo jasnije važno je ukazati na Uredbu o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh iz postrojenja za sagorevanje. Ovaj podzakonski akt zapravo obezbeđuje primenu Odluke Ministarskog saveta iz oktobra 2013. godine i utvrđuje da se: „Nacionalni plan za smanjenje emisija primenjuje za period od 1. januara 2018. godine do najkasnije 31. decembra 2027. godine.“ 

Još jedan dokument Ministarstva zaštite životne sredine potvrđuje činjenicu da je obaveza primene NERP-a nastala 1. januara 2018. To je informacija o početku primene Nacionalnog plana za smanjenje emisija, od 29. decembra 2017. godine. Ovim dokumentom Ministarstvo zaštite životne sredine informiše JP „Elektroprivredu Srbije“ da će se NERP primenjivati od 1. januara 2018.

Jasno je da je primena NERP-a moguća samo u uslovima kada njegova pravosnažnost i obaveznost nije dovedena u pitanje. Svojim postupanjem Vlada Republike Srbije i ministarstva nadležna za poslove energetike i zaštite životne sredine upravo su povlačili poteze koji su odveli do toga da NERP ne bude primenjen u 2018. godini. Donošenje ovog plana kao dokumenta javne politike 2020.godine stvara preduslove za neprimenjivanje ovog plana ni u naredne dve godine, a njegovu primenu do 2027. čini krajnje neizvesnom.

Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu je na konferenciji za novinare održanoj 10. februara 2020. godine predstavio svoje nalaze o primeni Nacionalnog plana za smanjenje emisija, sa posebnim osvrtom na okolnosti koje su pratile njegovo „donošenje“ i na to kako (ne)usvajanje i neprimenjivanje NERP-a utiče na međunarodne obaveze Republike Srbije i svakodnevni život građana Srbije i vazduh koji dišu. Ispred RERI-ja su govorili Mirko Popović, Programski direktor RERI-ja i advokat Jovan Rajić, Predsednik Upravnog odbora RERI-ja.

Pogledajte celu konferenciju za medije:

ostanite toku

Prijavite se za naše objave:

Some description text for this item

RERI je nevladina i neprofitna organizacija, osnovano radi realizacije ciljeva u oblasti zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine i održivog korišćenja prirodnih resursa.

© 2023 RERI – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu | Sva prava zadržana

Na vrh