Gradska uprava Zrenjanina izdala je kompaniji Linglong nezakonitu građevinsku dozvolu za izgradnju skladišta otpada, na osnovu rešenja o proceni uticaja koje je prethodno poništio Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, po žalbama Građanskog preokreta i Regulatornog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI).

RERI je prethodno saopštio da je kompanija Linglong nezakonito izgradila objekat za skladištenje otpada, bez građevinske dozvole i sprovođenja postupka procene uticaja. To je potvrdila i nadležna inspekcija, navodeći u odgovoru na RERI-jev zahtev za vanredni inspekcijski nadzor da je još u martu 2024. godine doneto rešenje o obustavi radova, uklanjanju nelegalnog objekta i zatvaranju gradilišta. 

Udruženja RERI i Građanski preokret podnela su žalbu Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine na rešenje Gradske uprave Zrenjanina, kojim je kompaniji Linglong “omogućeno da gradi” (već izgrađeno) skladište otpada bez prethodne izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu. 

Odlučujući po ovoj žalbi, Pokrajinski sekretarijat je 10. juna poništio rešenje i utvrdio da su učinjene povrede postupka koje utiču na zakonitost rešenja. U obrazloženju se navodi da nije jasno “koje specifičnosti projekta i lokacije je razmatrao prvostepeni organ” pri odluci da nije potrebna procena uticaja i potvrđuje se osnovanost navoda iz žalbe da je “potrebno navesti vrstu otpada koju nosilac projekta planira da skladišti, jer od vrste i količine otpada zavisi odluka o potrebi procene uticaja na životnu sredinu”

Mada je nesporno da je postupak odlučivanja o potrebi izrade studije sproveden nezakonito i da je rešenje koje predstavlja epilog takvog postupka opravdano stavljeno van snage, RERI ukazuje da je sam čin pokretanja ovakve procedure, za objekat koji je već izgrađen neosnovan (za ovakve objekte vrši se procena uticaja zatečenog stanja). Isti je slučaj i sa postupkom izdavanja građevinske dozvole, koji se ne može sprovoditi i primenjivati na objekte čija je izgradnja već realizovana (u takvim slučajevima primenjuju se procedure definisane Zakonom o ozakonjenju objekata).


“Linglong je i u ovom slučaju potvrdio praksu kojoj neretko pribegavaju nosioci projekata “od nacionalnog značaja” – prvo se objekti izgrade, pa se naknadno pribavljaju neophodne dozvole i saglasnosti.” rekao je Dragomir Ristanović, urbanista iz RERI-ja. On je pojasnio da je i pored činjenice da se za izgrađene objekte ne sprovodi postupak izdavanja dozvole za gradnju ovaj postupak ipak sproveden, uz brojne propuste. ”Tako na primer uz zahtev za izdavanje građevinske dozvole, kompanija nije čak ni priložila neophodno rešenje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu, koje je naknadno poništeno. Umesto toga, kompanija je dostavila samo obaveštenje da je to rešenje doneto”, zaključuje Ristanović. 

ostanite toku

Prijavite se za naše objave:

Some description text for this item

RERI je nevladina i neprofitna organizacija, osnovano radi realizacije ciljeva u oblasti zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine i održivog korišćenja prirodnih resursa.

© 2023 RERI – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu | Sva prava zadržana

Na vrh