javna rasprava nestala sa sajta MGSI

Obaveštenje o održavanju javne rasprave o predlogu Koncepta politike o reformi e-prostora – koncept politike o reformi prostornog i urbanističkog planiranja u Republici Srbiji nestalo je sa veb sajta Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i portala e-konsultacije, iako je javna rasprava i dalje u toku i traje još 4 dana. 

Predlog koncepta politike sa pratećim dokumentima do danas se nalazio na veb sajtu ministarstva. 

Udruženja Nova planska praksa, Ministarstvo prostora i RERI najavile su za sutra (petak, 18. mart u 12h) konferenciju za medije na kojoj će javnosti predstaviti svoje zaključke o dokumentu koji je izložen na javnu raspravu i preporuke za unapređenje koncepta politike.  

Koncept politike o reformi e-Prostora najavljuje temeljne promene urbanističkog i prostornog planiranja. E-prostor je digitalna platforma namenjena da digitalizuje poslove javne uprave  Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Poziv građanima da dostave svoje komentare i primedbe putem javnog uvida u Koncept politike upućen je preko sajta ministarstva 25. februara, u trajanju od 25 dana.

Međutim, danas je sa veb sajta ministarstva i portala e-konsultacije, tokom trajanja javne rasprave, obaveštenje o održavanju javne rasprave nestalo. Onemogućavanjem građanima pristup dokumentaciji koja je predmet same rasprave uskraćeno je jednako pravo svima da u toj javnoj raspravi učestvuju. Da li je ovo način na koji treba da se započne reforma digitalizacije planskih akata koja bi trebalo da unapredi transparentnost čitavog sistema urbanističkog i prostornog planiranja?

Pozivamo zainteresovane građane, medije i stručnu javnost da nam se sutra pridruže na konferenciji za medije gde ćemo razgovarati o predloženom konceptu javne politike. 


ostanite toku

Prijavite se za naše objave:

Some description text for this item

RERI je nevladina i neprofitna organizacija, osnovano radi realizacije ciljeva u oblasti zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine i održivog korišćenja prirodnih resursa.

© 2023 RERI – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu | Sva prava zadržana

Na vrh