Zahtevamo od Ministarstva zaštite životne sredine da bez odlaganja sa svog fejsbuk naloga ukloni saopštenje ministra Gorana Trivana kojom je ministar najgrublje zloupotrebio ministarstvo i svoju javnu funkciju u političke svrhe:

Foto: screenshot

Ministar Trivan, koji se nije oglašavao u situacijama kada su propisi u oblasti zaštite životne sredine bezočno kršeni u korist privatnih interesa, našao je za shodno da preko zvanične fejsbuk stranice Ministarstva zaštite životne sredine vodi političke pregovore i preporučuje sebe i svoju partiju vladajućoj većini.
Na taj način ministar Trivan je najgrublje prekršio načelo stručnosti, nepristrasnosti i političke neutralnosti, utvrđeno Zakonom o državnoj upravi i zloupotrebio javnu funkciju, kao i samo Ministarstvo zarad sopstvenih partijskih interesa. Na ovaj način ministar Trivan je zloupotrebio svoj službeni položaj čime je prekršio i Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije.
RERI osuđuje ovaj nedoličan postupak ministra Trivana i zahteva od Ministarstva da ukloni saopštenje, a od ministra da se javno izvini građanima Srbije. Od Agencije za borbu protiv korupcije zahtevamo da, po službenoj dužnosti, pokrene postupak i izrekne meru zbog povrede zakona.

Obaveštenje Ministarstva objavljeno dana 12.07.2020. godine nalazi se ovde:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=558994514768355&id=124519788215832&tn=-R
https://www.facebook.com/Ministarstvo-za%C5%A1tite-%C5%BEivotne-sredine-124519788215832/

ostanite toku

Prijavite se za naše objave:

Some description text for this item

RERI je nevladina i neprofitna organizacija, osnovano radi realizacije ciljeva u oblasti zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine i održivog korišćenja prirodnih resursa.

© 2023 RERI – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu | Sva prava zadržana

Na vrh