Emisije sumpor-dioksida iz termoelektrane Kostolac B su tokom 2018, 2019, ali i 2020. godine višestruko prekoračivale maksimalne dozvoljene vrednosti koje propisuje Nacionalni plan za smanjenje emisija (NERP). Umesto smanjenja emisija, TE Kostolac B je u 2020. emitovala gotovo 16.000 tona više sumpor-dioksida nego 2019. godine.

Ministarka Zorana Mihajlović, kako navode dnevni list Politika i samo Ministarstvo rudarstva i energetike, izjavila je juče u Kostolcu da su „emisije sumpor-dioksida i praškastih materija niže nego u Evropskoj uniji i da su u skladu sa onim što je propisala Energetska zajednica.“

Međutim, iako je postrojenje za odsumporavanje dimnih gasova u TE Kostolac B izgrađeno još 2017. godine, ono tokom 2018, 2019. i 2020. godine nije doprinelo smanjenju emisija sumpor-dioksida u vazduh. Emisije sumpor-dioksida iz TE Kostolac B su tokom 2018. godine iznosile 113.913 tona, tokom 2019. godine 79.113 tona, a tokom 2020. godine 95.097 tona. Ukupno dozvoljena maksimalna emisija sumpor-dioksida za TE Kostolac prema NERP-u iznosi 7.957 tona, dok su emisije za svih dvanaest termoelektrana obuhvaćenih NERP-om ograničene na najviše 54.575 tona godišnje.

JP EPS se tokom 2018, 2019, ali i 2020. godine nije pridržavao propisanih obaveza, te je svake godine od početka primene NERP-a, višestruko prekoračivao maksimalne propisane vrednosti emisija sumpor-dioksida. Tako je, umesto da značajno umanji emisije sumpor-dioksida, u toku 2020. godine emitovao 333.603 tona, odnosno oko 24.022 tona sumpor-dioksida više nego tokom 2019. godine.

Odnos snage i zagadjenja _Bełchatów vs Kostolac B

U martu 2021. godine Sekretarijat Energetske zajednice je pokrenuo postupak protiv Republike Srbije zbog toga što se velike termoelektrane u Srbiji, među kojima je i Kostolac B, nisu uskladile sa emisijama propisanim NERP-om, već su tokom 2018. i 2019. godine emitovale 6 puta više sumpor-dioksida od onoga što je propisano.

RERI je u januaru podneo Višem sudu u Beogradu, tužbu protiv JP “Elektroprivreda Srbije”, zbog ugrožavanja zdravlja građana Republike Srbije, a usled višestrukog prekoračenja dozvoljenih emisija sumpor-dioksida iz termoelektrana Nikola Tesla i Kostolac.

Imajući u vidu da se postrojenje za odsumporavanje u TE Kostolac B trenutno nalazi u probnom radu, počev od 23.10.2020. godine, te da se još vrši utvrđivanje podobnosti objekta za upotrebu, RERI ukazuje da su izjave najviših državnih zvaničnika da isto ispunjava najviše ekološke standarde, u najmanju ruku preuranjene jer stručna komisija još nije utvrdila da je postrojenje za odsumporavanje uopšte podobno za upotrebu.

*Nacionalni plan za smanjenje emisija (NERP) je dokument kojim su propisane maksimalne dozvoljene emisije zagađujućih materija iz termoelektrana na godišnjem nivou.

ostanite toku

Prijavite se za naše objave:

Some description text for this item

RERI je nevladina i neprofitna organizacija, osnovano radi realizacije ciljeva u oblasti zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine i održivog korišćenja prirodnih resursa.

© 2023 RERI – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu | Sva prava zadržana

Na vrh