foto: Nova.rs | Vesna Lalić

Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu (,,RERI”) insistira na utvrđivanju odgovornosti za kontinuirane akcidente koji se od decembra događaju na kopovima i postrojenjima pod kontrolom EPS-a, a koji su do sada (prema dostupnim nezvaničnim informacijama) izazvali višemilionsku štetu po budžet Republike Srbije i njene građane.

Ovo se, pre svega, odnosi na gospodina Grčić Milorada, koji je de facto upravljao sistemom Elektroprivreda Srbije („EPS“) od 15. marta 2016. godine kada ga je Vlada Srbije imenovala za vršioca dužnosti ovog preduzeća, pa sve do ostavke podnete 12. januara 2022. godine. Pored ovoga, RERI zahteva da nadležni organi ispitaju i odgovornost drugih lica u lancu upravljanja, a sve u vezi sa havarijama i šteti koja se u kopovima i postrojenjima EPS-a dogodila od (prema rečima ministarke Zorane Mihajlović, ukupno 6 havarija) 11. decembra 2021. godine do danas.

To što je gospodin Grčić podneo ostavku na funkciju na kojoj se nezakonito nalazio gotovo pet godina, a o čemu je nedavno pisala i organizacija Transparentnost Srbija, ne može ga ni na koji način amnestirati od krivične i (uopšte) pravne odgovornosti za štetu koja se već dogodila i posledice koje su nestručnim rukovođenjem ovim sistemom nastupile. Već smo u praksi svedočili smenjivanju stranačkih funkcionera sa najodgovornih državnih pozicija, po izbijanju skandala koje su izazvali ili afera koje su proizveli, da bi nakon određenog vremena isti ljudi bili postavljani na druge, vrlo često, i bolje rangirane pozicije. Sa ovom nakaradnom praksom je neophodno prekinuti.

Odgovornost za očigledno nesavesno i neodgovorno upravljanje EPS-om snosi i osnivač, Vlada Republike Srbije i resorno ministarstvo. Grčić Milorad teško da je mogao sam i bez znanja ključnih nosilaca političkih funkcija da EPS dovede u situaciju u koju se sada nalazi. Ukoliko je Vlada Srbije svesno zanemarila probleme u EPS-u utoliko je odgovornost Vlade još veća. Na loše poslovanje i probleme u upravljanju ovom kompanijom ukazao je Fiskalni savet još 2019. godine. RERI i brojne organizacije već dugo ukazuju na kršenje propisa u oblasti zaštite životne sredine i na činjenicu da EPS predstavlja jednog od najvećih zagađivača u Evropi. Na sva ova upozorenja Vlada nije reagovala, što je logično i dovelo do posledica kojima svedočimo u poslednjih nekoliko meseci.    

Da stvar bude gora, predsednik Republike je već najavio postavljanje novog v.d. direktora EPS-a, koji bi u narednim danima trebalo da stupi na novu funkciju. Na stranu to što predsednik nema nikakve ingerencije kada je u pitanju izbor (v.d.) direktora javnih preduzeća, dodatno zabrinjava činjenica da će se ponovo tražiti prelazno rešenje i da se, izvesno je, za direktora neće birati stručno lice, na javnom konkursu, već ćemo gotovo sigurno ponovo dobiti postavljanje partijski podobnog kadra.  

Imajući u vidu da je dosadašnja praksa pokazala da državni organi, u slučaju „zaslužnih“ stranačkih funkcionera odbijaju da sprovedu zakon i gotovo po pravilu ih amnestiraju od odgovornosti pred sudovima, RERI će razmotriti sve mogućnosti i, po potrebi, pokrenuti odgovarajuće postupke kako bi odgovornost za havarije i štetu bila utvrđena, a odgovorni izvedeni pred sud.
ostanite toku

Prijavite se za naše objave:

Some description text for this item

RERI je nevladina i neprofitna organizacija, osnovano radi realizacije ciljeva u oblasti zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine i održivog korišćenja prirodnih resursa.

© 2023 RERI – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu | Sva prava zadržana

Na vrh