Ovim projektom RERI, zajedno sa partnerima – Institutom za urbanu politiku i A11 – Inicijativom za ekonomska i socijalna prava, nastoji da unapredi zakonodavni okvir u oblasti urbanog i prostornog planiranja, kao i da doprinese transparentnom, odgovornom i participativnom procesu donošenja odluka.

Neophodno je smanjiti rizike korupcije u ranoj fazi procesa donošenja odluka i izrade urbanističkih i prostornih planova. U tom smislu, projektom težimo da obezbedimo dugoročni uticaj na efikasnost vlasti (odgovornih za urbanizam i izgradnju) na centralnom i lokalnom nivou. Pored zakonodavnih promena, projekat nastoji da utiče na ponašanje javnih zvaničnika koji će postati više izloženi javnom nadzoru, a samim tim i manje izloženi rizicima od korupcije. Takođe, organizovaće se i sveobuhvatan program razvoja kapaciteta lokalnih inicijativa i udruženja građana, kako bi civilno društvo kompetentno i adekvatno reagovalo na slučajeve korupcije u ovoj oblasti. 

Inicijativa ima za cilj da pokrene ne samo zakonske, već i društvene promene primenom standarda i vrednosti ljudskih prava u politički i pravosudni sistem Republike Srbije.  

Aktivnosti

  1. Javno zagovaranje za pravedan i transparentan razvoj dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja;
  2. Istraživanje značajnih slučajeva korupcije u urbanom i prostornom planiranju i kršenja ljudskih prava;
  3. Izgradnja kapaciteta civilnog društva kroz organizaciju obuka za udruženja, aktiviste i neformalne grupe.

Ciljne grupe: 

Organizacije civilnog društva i lokalne inicijative za zaštitu životne sredine, urbanizam i prostorno planiranje i zaštitu kulturne baštine, predstavnici jedinica lokalnih samouprava, pravni stručnjaci, međunarodne organizacije koje su aktivno uključene u procenu uticaja na životnu sredinu i zaštitu kulturnog nasleđa. 

Projekat finansira Evropska unija kroz program ,,Vladavina prava – Podrška kapacitetima civilnog društva”  i realizuje se od decembra 2020. do decembra 2022. godine.

ostanite toku

Prijavite se za naše objave:

Some description text for this item

© 2023 RERI – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu | Sva prava zadržana

Na vrh
This site is registered on wpml.org as a development site.