Beograd, 22.6.2023. godine – Regulatorni institut za obnoljivu energiju i životnu sredinu (RERI) otvorio je drugu po redu regionalnu konferenciju posvećenu ekološkom pravu pod nazivom „Zeleni štit – Zaštita životne sredine na Zapadnom Balkanu snagom prava“. Konferencija se održava u Beogradu od 21. do 23. juna, sa ciljem razmene iskustava i primera dobre prakse među stručnjacima oblasti prava, advokatima, ekološkim organizacijama i donosiocima odluka, kako bi se unapredila efikasnost pravne zaštite i primena ekoloških, energetskih i klimatskih politika na Zapadnom Balkanu.

U fokusu će biti teme poput procene uticaja na životnu sredinu, obnovljiva energija, klimatske parnice i efektivnost sudske zaštite i kaznenih mehanizama u dostizanju ciljeva zaštite životne sredine definisanih od strane Evropske unije i Ujedinjenih nacija.  

RERI na ovaj način želi da ojača kapacitete pravnika, organizacija civilnog društva, akademske zajednice i nadležnih organa da se bave pitanjima zagađenja, narušavanja prirodnih resursa i razmatraju mogućnosti pravnog delovanja u oblasti životne sredine i klime. 

Prvi dan konferencije bio je posvećen zaštiti ljudskih prava u borbi za zdravu životnu sredinu, a panel na tu temu održala je JingJing Zhang, osnivačica i izvršna direktorka Centra za transnacionalnu odgovornost prema životnoj sredini (Center for Transnational Environmental Accountability).

Dodaj komentar

ostanite toku

Prijavite se za naše objave:

Some description text for this item

RERI je nevladina i neprofitna organizacija, osnovano radi realizacije ciljeva u oblasti zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine i održivog korišćenja prirodnih resursa.

© 2023 RERI – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu | Sva prava zadržana

Na vrh