Rakita | Foto: N1

Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI) podneo je zahtev za ponavljanje postupka izdavanja građevinske dozvole, prethodno izdate investitoru za izgradnju male hidroelektrane (MHE) ,,Zvonce” na Rakitskoj reci. Ovim zahtevom RERI je zatražio privremenu zabranu nastavka izgradnje, odnosno, privremenu zabranu svih aktivnosti vezanih za MHE ,,Zvonce”, do konačnog okončanja ponovljenog postupka.  

Uvidom u dopis Zavoda za zaštitu prirode Republike Srbije, utvrđeno je prisustvo strogo zaštićene vrste potočnog raka*, kao i zaštićene vrste potočne pastrmke u Rakitskoj reci. Prema Zakonu o zaštiti prirode i pratećem pravilniku, zaštita Potočnog raka sprovodi se zabranom korišćenja, uništavanja i preduzimanja svih aktivnosti kojima isti ili njegovo stanište može biti ugroženo. Iz tih razloga neophodno je sprovesti postupak procene uticaja MHE ,,Zvonce” na ovu vrstu, čime bi se utvrdilo da li je isti ugrožen izgradnjom i/ili radom male hidroelektrane, a što nije na valjan način učinjeno prilikom inicijalnog izdavanja građevinske dozvole.  

Iako je investitor 2013. godine podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, taj zahtev nije sadržao podatke i informacije na osnovu kojih je nadležni organ mogao da odluči o potrebi izrade studije o proceni uticaja. Na osnovu takvog (neurednog) zahteva, nadležni organ je doneo odluku kojom je utvrdio da za projekat MHE ,,Zvonce”  nije potrebno izraditi studiju procene uticaja na životnu sredinu. 

Kao potpisnik Stalnog komiteta Bernske konvencije, Republika Srbija je obavezna da zaštiti strogo zaštićenu vrstu, a Opština Babušnica je u obavezi da za projekat MHE ,,Zvonce”, nakon utvrđenog prisustva Potočnog raka, odredi obavezu izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu i ponovo odlučuje o zahtevu za građevinsku dozvolu.  

RERI ovim putem izražava uverenje da će nadležni organ postupiti u skladu sa svojim obavezama, te otkloniti prethodno učinjene nepravilnosti i hitno obustaviti sve aktivnosti na izgradnji i realizaciji projekta MHE ,,Zvonce”, a sve do okončanja ponovljenog postupka izdavanja građevinske dozvole.  

*Red: Decapoda, Porodica: Astacidae, prema nomenklaturi ustanovljenoj u Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva, važećeg Pravilnika o proglašenju i zašititi strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva (,,Službeni Glasnik RS”, br. 5/2010 i 47/2011); 

ostanite toku

Prijavite se za naše objave:

Some description text for this item

RERI je nevladina i neprofitna organizacija, osnovano radi realizacije ciljeva u oblasti zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine i održivog korišćenja prirodnih resursa.

© 2023 RERI – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu | Sva prava zadržana

Na vrh