RERI teži  podizanju svesti o važnosti učešća javnosti u svim fazama izrade i sprovođenja propisa i dokumenata javnih politika. Jedan od ciljeva RERI-ja je da se kroz jačanje kapaciteta pojedinaca i civilnog društva, unapredi učešće u formiranju propisa, dokumenata javnih politika, kao i jačanje svesti i atmosfere u kojoj je svaki pojedinac svestan mogućnosti i značaja sopstvenog učešća u svim ovim postupcima. RERI će sprovoditi analize nedostataka pozitivnih propisa Republike Srbije, te će u cilju unapređenja regulative predlagati izmene propisa.

Prijavi se

  ostanite toku

  Prijavite se za naše objave:

  Some description text for this item

  RERI je nevladina i neprofitna organizacija, osnovano radi realizacije ciljeva u oblasti zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine i održivog korišćenja prirodnih resursa.

  © 2023 RERI – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu | Sva prava zadržana

  Na vrh