Obustava postupka procene uticaja usled aktivnosti civilnog društva

Izvor: pancevo.city

Septembra 2019. godine, nezakonito i bez neophodnih dozvola, nosilac projekta Unogradnja VV d.o.o. započeo je sa eksploatacijom peska u naselju Padina, opština Kovačica. Na predmetnoj lokaciji na kojoj su se izvodili radovi nalazi se peščani greben sa kolonijom strogo zaštićene vrste ptica „pčelarica“, dok je susedna parcela u procesu stavljanja pod zaštitu od strane Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode. Dodatno, a imajući u vidu potencijalno štetan uticaj koji pesak izaziva, od trenutka kada se rudnik otvori, bilo je važno ukazati da je najbliža kuća od mesta eksploatacije udaljena samo 150 metara, a glavno vodoizvorište za celo naselje samo 200 metara. Radovi teškom mehanizacijom su se izvodili u zoni III sanitarne zaštite.

Zbog niza nepravilnosti, opštinska inspekcija je naložila nosiocu projekta da privremeno obustavi radove. Međutim, na terenu je već učinjena nepopravljiva šteta; skinut je površinski sloj zemlje do 3 metra i u potpunosti je uništena vegetacija, čime je studija o proceni uticaja na životnu sredinu imala pogrešnu upoređujuću tačku sa nultim stanjem – jer je šteta već učinjena i stanje promenjeno u odnosu na stanje pre početka izvođenja bilo kakvih radova. Otvoren je pristup pesku i dejstvom vetra je povećano zagađenje vazduha sitnim česticama prašine.

Tokom aprila 2021. godine u Novom Sadu je održana javna rasprava povodom studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije peska kao građevinskog materijala u ležištu „Padina“ kod Kovačice, kojom prilikom su podnete 42 primedbe na nepravilnosti u vezi sa sadržajem ove studije.  Nekoliko dana nakon održane javne rasprave, nosilac projekta je otuđio parcele na kojima je započeo eksploataciju.

Iz ovog razloga, RERI je zajedno sa Ekološkim pokretom Padina 9. aprila 2021. godine nadležnom organu podneo predlog za odbacivanje zahteva nosioca projekta u upravnom postupku povodom ove studije, s obzirom na to da je za planiranu eksploataciju na predmetnoj parceli potrebno pribaviti građevinsku dozvolu u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, te da se ista izdaje investitoru koji uz zahtev za izdavanje građevinske dozvole dostavi projekat za građevinsku dozvolu i izvod iz projekta izrađene u skladu sa propisom kojim se bliže uređuje sadržina tehničke dokumentacije, koji ima odgovarajuće pravo na zemljištu ili objektu i koji je dostavio dokaze o uplati odgovarajućih taksi i naknada i druge dokaze propisane propisom kojim se bliže uređuje postupak sprovođenja objedinjene procedure.

Imajući u vidu sve gore navedene činjenice, nosilac projekta je izgubio pravni interes, odnosno, evidentno je prestao biti imalac prava ili pravnog interesa o kome se odlučuje u upravnom postupku. Konačno, 8. juna 2021. godine nosilac projekta je podneo nadležnom organu  izjavu kojim potvrđuje da odustaje od svih daljih aktivnosti na predmetnoj lokaciji kao i samoj studiji. Posledično, 15. juna 2021. godine nadležni organ doneo je rešenje o obustavljanju postupka davanja saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu.

RERI ovim putem još jednom ističe značaj zajedničkog delovanja i sinergijskog dejstva rada organizacija civilnog društva i pravovremenog uključivanja u procese javnih konsultacija i rasprava, kroz stručnu i argumentovanu kritiku, koja za cilj, a sve češće i rezultat, ima obustavu postupaka i projekata štetnih po javni interes.


ostanite toku

Prijavite se za naše objave:

Some description text for this item

© 2023 RERI – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu | Sva prava zadržana

Na vrh
This site is registered on wpml.org as a development site.