Foto: Nikola Gagić | Brezanska reka

Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI) je Odeljenju za urbanizam, građevinarstvo i stambeno-komunalne delatnosti Gradske uprave grada Kraljeva podneo zahtev za stavljanje van pravne snage građevinske dozvole kojom je odobrena izgradnja male hidro elektrane Karaula na Brezanskoj reci, u okviru Specijalnog rezervata prirode Goč-Gvozdac.

Odredbama Zakona o planiranju i izgradnji koje su bile na snazi u vreme izdavanja građevinske dozvole, propisano je da građevinska dozvola prestaje da važi ako se ne otpočne sa izgradnjom objekta, odnosno izvođenjem radova u roku od dve godine od dana pravnosnažnosti rešenja kojim je izdata građevinska dozvola.

U cilju utvrđivanja činjenice da li se otpočelo sa građenjem, odnosno izvođenjem radova na MHE Karaula, RERI je nadležnoj građevinskoj inspekciji podneo Zahtev za pokretanje vanrednog inspekcijskog nadzora, koja je nakon izlaska na teren i uvidom na licu mesta utvrdila da investitor u propisanom roku nije započeo radove na izgradnji MHE Karaula, te da je nadzorom utvrđeno da nije izvršeno nikakvo obeležavanje gradilišta, nije postavljena gradilišna tabla, kao i da ne postoje tragovi izvođenja bilo kojih građevinskih aktivnosti, odnosno izvođenja građevinskih radova na parcelama na kojima je projektnom dokumentacijom predviđena izgradnja vodozahvata, mašinske zgrade i cevovoda. RERI je dodatno, u cilju utvrđivanja navedene činjenice angažovao i sudskog veštaka građevinske struke, koji je nakon obilaska terena i veštačenja konstatovao da investitor nije započeo sa izgradnjom MHE Karaula.

Imajući u vidu da su ispunjeni svi uslovi koje odredbe Zakona o planiranju i izgradnji propisuju, u smislu prestanka važenja Građevinske dozvole kojom je odobrena izgradnja MHE Karaula, odnosno činjenicu da je nedvosmisleno utvrđeno da je protekao zakonski rok od 2 godine od dana pravnosnažnosti građevinske dozvole, a da investitor nije započeo sa izvođenjem radova na MHE Karaula.

Savet Šumarskog fakulteta, koji upravlja Specijalnim rezervatom prirode Goč-Gvozdac. je odbio da investitoru ustupi zemljište za izgradnju mini-hidroelektrane Karaula, a tu odluku podržao je i Savet Univerziteta u Beogradu.

RERI podseća nadležne organe na lokalnom i republičkom nivou da izgradnja malih hidroelektrana nije doprinela ostvarenju ciljeva Akcionog plana za korišćenje obnovljivih izvora energije ali jeste dovela do narušavanja vladavine prava, uništenja reka i zaštićenih područja i ugrožavanja ljudskih prava.

Očekujemo da nadležni organ gradske uprave u Kraljevu postupi u skladu sa zakonom i građevinsku dozvolu za MHE Karaulu stavi van snage.

ostanite toku

Prijavite se za naše objave:

Some description text for this item

RERI je nevladina i neprofitna organizacija, osnovano radi realizacije ciljeva u oblasti zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine i održivog korišćenja prirodnih resursa.

© 2023 RERI – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu | Sva prava zadržana

Na vrh