Profesor prava

Brief info

Anatole Boute je profesor na Kineskom univerzitetu u Hong Kongu, specijalizovan za oblasti energetike, zaštite životne sredine i investicionog prava. Njegovo istraživanje fokusira se na pravne aspekte tranzicije energetskih sistema ka održivosti, sa posebnim interesom za reforme tržišta energije u privredama u razvoju.

Sarađivao je sa multilateralnim razvojnim bankama (npr. Svetska banka i Azijska razvojna banka), Konferencijom Ujedinjenih nacija o trgovini i razvoju, Međunarodnom agencijom za energiju, Sekretarijatom Energetske povelje, kao i privatnim investitorima i nacionalnim vladama, u različitim pravnim i regulatornim aspektima reforme tržišta energije i energetske tranzicije. Autor je knjiga ,,Ruski zakon o ulaganju u električnu energiju” (2015) i ,,Energetska bezbednost duž Novog puta svile” (2019).

ostanite toku

Prijavite se za naše objave:

Some description text for this item

RERI je nevladina i neprofitna organizacija, osnovano radi realizacije ciljeva u oblasti zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine i održivog korišćenja prirodnih resursa.

© 2023 RERI – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu | Sva prava zadržana

Na vrh