Ekspert za javne politike

Brief info

Dragomir od 2020. godine radi u RERU-ju kao savetnik za javne politike.

Dragomir je master akademske studije završio na Arhitektoskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, čime je stekao zvanje master inženjer urbanizma. Tokom studija, svojim radovima stekao je više republičkih i međunarodnih priznanja i nagrada među kojima se ubrajaju i konkursi poput Međunarodnog salona urbanizma i Climathon-a.

U RERI-ju je aktivan u oblastima planiranja i izgranje, zaštite životne sredine i energetike kroz analizu i praćenje postupaka izrade i usvajanja propisa, dokumenata javnih politika i razvojnog planiranja, kao i proveru sadržaja tehničke dokumentacije.

Tečno govori engleski jezik.

ostanite toku

Prijavite se za naše objave:

Some description text for this item

RERI je nevladina i neprofitna organizacija, osnovano radi realizacije ciljeva u oblasti zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine i održivog korišćenja prirodnih resursa.

© 2023 RERI – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu | Sva prava zadržana

Na vrh