Profesor prava

Brief info

Ludvig Kramer je bivši načelnik Pravne jedinice Direkcije za životnu sredinu u Evropskoj komisiji u periodu od 1987. do 1994. godine, nakon čega je prešao na čelo jedinice za upravljanje otpadom. Kramer je 2001. godine postao šef jedinice za upravljanje životnom sredinom, na čijem čelu je bio do odlaska u penziju 2004. godine.

Kramer je obimno pisao o oblasti prava zaštite životne sredine, autor je oko 20 knjiga i priručnika i oko 150 članaka o pravu Evropske unije o životnoj sredini. Osim što je gostujući profesor na Univerzitetskom koledžu u Londonu, Kramer je i profesor evropskog i nemačkog prava životne sredine na Univerzitetu u Bremenu. Takođe predaje na Evropskom koledžu u Brižu i na mnogim drugim univerzitetima. Trenutno je viši savetnik ClientEarth-a i član Savetodavnog odbora za pravosuđe i životnu sredinu.

ostanite toku

Prijavite se za naše objave:

Some description text for this item

RERI je nevladina i neprofitna organizacija, osnovano radi realizacije ciljeva u oblasti zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine i održivog korišćenja prirodnih resursa.

© 2023 RERI – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu | Sva prava zadržana

Na vrh