Projektni koordinator

Brief info

Tamara je diplomirala na Fakultetu bezbednosti u Beogradu, smer zaštita životne sredine, a master studije završila na Šumarskom fakultetu, Beogradskog univerziteta na modulu ekološki inženjering.

Nakon završenih studija imala je priliku da radi u javnim institucijama, sa posebnim osvrtom na institucionalnu zaštitu prirode, kroz obrazovne aktivnosti, izradu studija zaštite i terenska istraživanja.

Tamara je deo projektnog tima RERI-ja od aprila 2020. godine gde radi kao projektni koordinator, pri čemu se bavi i analizom nacionalnih i međunarodnih propisa u oblasti zaštite prirode i dokumentima javnih politika iz ove oblasti.

Koautor je nekoliko naučnih radova na temu zaštićenih prirodnih dobara.

Govori srpski i engleski jezik i služi se španskim i nemačkim.

ostanite toku

Prijavite se za naše objave:

Some description text for this item

RERI je nevladina i neprofitna organizacija, osnovano radi realizacije ciljeva u oblasti zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine i održivog korišćenja prirodnih resursa.

© 2023 RERI – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu | Sva prava zadržana

Na vrh