Cilj projekta je da obezbedi funkcionalnu primenu načela dobrog upravljanja (transparentnost, odgovornost i učešće javnosti) i doprinese prevenciji korupcije u planiranju i realizaciji projekata finansiranih ili podržanih od strane javnih vlasti, a koji izazivaju veliko interesovanje javnosti zbog potencijalnih negativnih uticaja na razvoj lokalnih zajednica i javni interes.

RERI nastoji da unapredi primenu propisa koji garantuju pristup informacijama, javnost rada i odgovornost javnih vlasti i obezbedi pristup pravdi u slučajevima kada su prava građana i civilnog društva povređena. Unapređujući primenu pravnih instrumenata u zaštiti prava na dobru upravu RERI jača kapacitete civilnog društva za zastupanje javnih interesa i prevenciju korupcije.

Nedostatak transparentnosti i odgovornosti javnih vlasti predstavljaju ključne slabosti demokratije u Srbiji i preduslove za pojavu korupcije. Odsustvo transparentnosti i odgovornosti sužava prostor za uživanje građanskih prava i mogućnost da građani budu učesnici u planiranju razvoja lokalne zajednice. Istovremeno stručna javnost se isključuje iz planiranja značajnih projekta što u fazi realizacije stvara rizike nastanka nenadoknadive štete po javni interes.

RERI ovim projektom nastoji da istraži i pred sudovima procesuira slučajeve kršenja propisa u vezi sa plainiranjem i izvođenjem projekata koji mogu imati negativan uticaj na razvoj lokalne zajednice, kod kojih postoje rizici korupcije i koji izazvaju negativnu reakciju građana.

Projektom je obuhvaćena izgradnja gondole/žičare Ušće-Kalemegdan, izrada planske dokumentcije za zaštićeno područje Karaš-Nera u Beloj Crkvi i rekonstrukcije pešačke zone u Aleksincu. Za sve navedene projekte zajedničko je interesovanje javnosti, zbog potencijalnih negativnih uticaja ili kršenja zakona. RERI je u slučaju izgradnje gondole Ušće-Kalemegdan, kao i u slučaju Bele Crkve, utvrdio kršenja procedura i uskraćivanja javnosti prava na pristup informacijama i učešće u donošenju odluka. Pored nepoštovanja načela dobe uprave od strane javnih vlasti identifikovan je i problem nedostatka znanja i kapaciteta civilnog društva pa i stručne javnosti, a u pogledu primene odgovarajućih pravnih lekova. RERI koristi pravne instrumente da unapredi transparentnost i odgovornost javnih vlasti i omogući svim građanima adekvatan pristup pravnoj zaštiti. Monitoring i sudski postupci zahtevaju vreme i dostupnost ljudskih i finansijskih resursa posebno ako se imaju u vidu rizici kao što su: izbegavanje izvršenja obaveza javnih vlasti, pritisci, uvrede i plasiranje neistina o udruženju i njegovim saradnicima.

Ciljne grupe i krajnji korisnici

  • organizacije civilnog društva, neformalne grupe i aktivisti koji se zalažu za transprentno i odgovorno ponašanje javnih vlasti i učešće građana u donošenju oduka od značaja za razvoj zajednice;
  • stručnjaci, profesionalna udruženja i organizacije koje se bave arhitekturom i urbanizmom, prostornim planiranjem, zaštitom životne sredine, zaštitom kulturnog nasleđa;
  • pravni stručnjaci, advokati i zaposleni u pravosuđu;
  • organi javnih vlasti, funkcioneri i javni službenici u Beogradu, Beloj Crkvi, AP Vojvodini i Aleksincu;
  • elektronski i štampani mediji.

Projekat se realizuje u period od 01. jula 2019. do 29. februara 2020. godine uz podršku Fondacije za otvoreno društvo.

ostanite toku

Prijavite se za naše objave:

Some description text for this item

RERI je nevladina i neprofitna organizacija, osnovano radi realizacije ciljeva u oblasti zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine i održivog korišćenja prirodnih resursa.

© 2023 RERI – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu | Sva prava zadržana

Na vrh