Nacrt Plana kvaliteta vazduha, koji su Valjevci čekali više od godinu dana, biće na javnom uvidu do utorka 28. novembra, kada ističe rok da građani, zainteresovana i stručna javnost podnesu komentare, primedbe i mišljenja na ovaj dokument.  

Pored brojnih proceduralnih propusta koji su tokom 14 meseci pratili institucionalne odluke o izradi Plana, rokove za njegovu isporuku, sve do načina sprovođenja i trajanja javnog uvida, kada je dokument konačno objavljen, 27. oktobra, pred javnost Valjeva stigao je novi izazov. 

“Plan nije izrađen u skladu sa propisanim zahtevima” ističe Mirko Popović, programski direkor RERI-ja, dodajući da mu nedostaju ključni elementi. “Predložene mere i aktivnosti nisu precizno opisane, ne sadrže objašnjenja konketnih efekata ni načina njihove provere, kao ni rokove u kojima ih treba postići. Posebno zabrinjava loš kvalitet kratkoročnog plana čiji su delovi doslovno prepisani iz PKV-a za grad Beograd”, napominje Popović i podvlači da je Valjevu potreban Plan koji će na efikasan način doprineti smanjenju zagađenja. 

“Zbog toga apelujemo na gradsku upravu da ovaj dokument vrati izrađivaču na doradu i da insistira na kvalitetu posla za koji su građani Valjeva izdvojili novac iz budžeta. Na prethodni Plan grad Valjevo nije ni dobilo saglasnost nadležnog ministarstva. Kranje je vreme da gradska uprava pokaže odgovornost i počne ozbiljno da rešava problem zagađenja. U tom poslu je neophodno da Valjevo dobije podršku sa centralnog nivoa jer probleme zagađenja vazduha lokalne samouprave ne mogu da rešavaju same” zaključuje Popović.      

Organizacije  Lokalni odgovor, RERI i NEA, okupljene oko Inicijative “HITAN REZ – Rezolucija za zaštitu vazduha” organizovale su tokom oktobra i novembra otvorene javne konsultacije sa ciljem da građanima Valjeva pruže potpune informacije o pravu učešća na javnom uvidu u Nacrt Plana kvaliteta vazduha i da ih podstaknu da se u što većem broju uključe u definisanje dokumenta od strateškog značaja za njihov grad. 

PRIMEDBE i KOMETARE organizacije RERI na Nacrt Plana kvaliteta vazduha za Valjevo 2022-27 možete preuzeti putem ovog LINKA. 

ostanite toku

Prijavite se za naše objave:

Some description text for this item

RERI je nevladina i neprofitna organizacija, osnovano radi realizacije ciljeva u oblasti zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine i održivog korišćenja prirodnih resursa.

© 2023 RERI – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu | Sva prava zadržana

Na vrh