Viši sud u Beogradu doneo je prvostepenu presudu u korist Regulatornog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI) i naložio „Elektroprivredi Srbije“ (EPS) da smanji emisije sumpor dioksida u termoelektranama zbog njihove opasnosti po zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Tužba koju je RERI podneo u januaru 2021. godine, usledila je nakon više podnetih zahteva za vanredni inspekcijski nadzor u termoelektranama EPS-a zbog drastičnog prekoračenja maksimalnih dozvoljenih emisija sumpor dioksida, za koje je Ministarstvo zaštite životne sredine tvrdilo da nema osnova.

Sud je konstatovao da je pokretanje parničnog postupka bio jedini preostali pravni instrument da se zaustavi dalja opasnost po zdravlje ljudi i životnu sredinu.

EPS je još od januara 2018. bio dužan da smanji emisije sumpor dioksida iz svojih postrojenja, u skladu sa Nacionalnim planom za smanjenje emisija (NERP), na koji se Srbija obavezala ratifikovanjem Sporazuma o osnivanju Energetske zajednice. Ipak, samo tokom 2018. i 2019. godine, termoelektrane „Nikola Tesla“ i „Kostolac“ emitovale su šest puta veće količine sumpor dioksida od dozvoljenih, a prekoračenja su se nastavila i narednih godina.

Cilj tužbe je bio da zaštitimo zdravlje građana koje je bilo ugroženo usled višegodišnjeg kršenja domaćih i međunarodnih propisa od strane EPS-a. U prilog tome govori to što se sud prilikom donošenja presude vodio i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i naložio EPS-u da svoju delatnost uskladi sa propisima, kako ne bi ugrožavao život i zdravlje ljudi. Zbog toga ova presuda ne sme ostati mrtvo slovo na papiru, već očekujemo da EPS poštuje odluku i primeni neophodne mere kako bi ubuduće emisije sumpor dioksida sveo na maksimalne dozvoljene granice“, navodi programski direktor RERI-ja Mirko Popović.

Presuda Višeg suda velikim delom se oslanja i na ekspertsku analizu koju je RERI dostavio, a koju je za potrebe tužbe izradila profesorka Dragana Jovanović, pulmolog. Ona je u svom nalazu nesumnjivo utvrdila da višestruka prekoračenja emisija sumpor dioksida dovode do širokog spektra posledica po ljudsko zdravlje, poput otežanog disanja, nastanka dugotrajne astme,  bronhitisa, hronične opstruktivne bolesti pluća, sve do najozbiljnijih kao što su povećana smrtnost od respiratornih i kardiovaskularnih bolesti, sklonost demenciji, šlog, oštećenje normalnog razvoja ploda i poremećaja razvoja pluća kod dece.

„Presuda koju je po tužbi RERI-ja doneo Viši sud u Beogradu je prva takva vrste na osnovu propisa koji je usvojen pre gotovo 50 godina – Zakona o obligacionim odnosima, a predstavlja pravni presedan koji značajno unapređuje sudsku praksu kada je u pitanju zaštita kolektivnih interesa, zdravlja građana i očuvanja životne sredine. Iako EPS ima pravo na žalbu drugostepenom sudu, nadamo se da će bez odlaganja započeti sa aktivnostima koje će dovesti do usklađivanja sa nalogom iz suda iz prvostepene presude, jer se ona tiče ratifikovanog međunarodnog ugovora, čija primena je obavezna i u javnom je interesu“, dodaje advokat i predsednik Upravnog odbora RERI-ja Jovan Rajić.

ostanite toku

Prijavite se za naše objave:

Some description text for this item

RERI je nevladina i neprofitna organizacija, osnovano radi realizacije ciljeva u oblasti zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine i održivog korišćenja prirodnih resursa.

© 2023 RERI – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu | Sva prava zadržana

Na vrh