Opis projekta

Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI) ovim projektom teži da poboljša i unapredi zaštitu i očuvanje biodiverziteta, korita reka i prava lokalnih zajednica na održivi razvoj u Srbiji pravnim sredstvima, razvojem i primenom efikasnih pravnih alata i radnji, u skladu sa međunarodnim i domaćim pravnim okvirom.

Projekat se bavi problemima ugroženih reka, biodiverzitetom i ljudskim pravima usled izgradnje malih hidroelektrana (MHE) u Srbiji. Evidentan nedostatak transparentne i odgovorne procedure prilikom izdavanja saglasnosti za izgradnju MHE prati da kršenjem zakona i uslova koje su izdali nadležni, kao i kršenje prava dodeljenih Ustavom i međunarodnim ugovorima.

Cilj projekta

Projekat ima za cilj da poveća transparentnost i odgovornost organa vlasti odgovornih za zaštitu životne sredine i prirode, obnovljive izvore energije, građevinarstvo, urbano i prostorno planiranje.

Poboljšanje zakonodavnog okvira vezanog za upravljanje vodama i zaštitom reka, posebno usvajanjem principa održivog vodnog toka i horizontalne usklađenosti zakonskog okvira vezanog za izgradnju, urbano i prostorno planiranje i upravljanje vodama i zaštitu životne sredine i zaštićenih područja.

Aktivnosti

  • Prikupljanje relevantnih dokumenata i podataka će u početku biti samo prikupljanje i analiza javno dostupnih podataka i dokumenata koji se odnose na postupke saglasnosti o razvoju i izgradnju MHE. Nakon toga ćemo od nadležnih organa tražiti dodatne informacije i dokumentaciju na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog interesa. To se uglavnom sastoji od dokumenata koji se spominju u nekim prethodno navedenim dostupnim dokumentima, ali nisu javno objavljeni zajedno sa njima.
  • Priprema tri izveštaja o tri MHE koji će sadržati informacije o tim postrojenjima uz kratak opis glavnih pitanja koja su pratila izradu i primenu planske dokumentacije i izdavanje građevinskih dokumenata.
  • Prikupljaćemo dokaze i identifikovati slučajeve u kojima je kršenje zakona evidentno, pokretati upravne i sudske postupke čiji je cilj zaustavljanje projekata koji imaju štetne uticaje na životnu sredinu. Štitićemo pojedinačna i kolektivna prava članova lokalnih zajednica.

Projekat će se realizovati uz podršku EURONATUR-a, u periodu od 1.avgusta 2019. do 31.oktobra 2020.

Dodaj komentar

ostanite toku

Prijavite se za naše objave:

Some description text for this item

RERI je nevladina i neprofitna organizacija, osnovano radi realizacije ciljeva u oblasti zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine i održivog korišćenja prirodnih resursa.

© 2023 RERI – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu | Sva prava zadržana

Na vrh