Sekretarijat Energetske zajednice (“EK”) je sredinom marta ove godine poslao obrazloženo mišljenje (reasoned opinion) Bosni i Hercegovini zbog nepoštovanja odredbi Direktive 2011/92/EU o proceni efekta uticaja javnih i privatnih projekata na životnu sredinu (“PU Direktiva”). 

EZ je mišljenja da za termoelektranu Ugljevik 3, u Republici Srpskoj (BiH) procedura procene uticija na životnu sredinu nije sprovedena u skladu sa relevatnim evrposkim propisima. Štaviše, EZ smatra da tokom sprovođenja procedure nije na adekvatan način ukazano na direktne i indirektne uticaje projekta, kao i potencijalne prekogranične efekte, kako je propisano u PU Direktivi. 

Prethodno, jula prošle godine, EZ je poslao uvodno pismo (opening letter) BiH, navodeći da postupak nije sproveden na adekvatan način, to jest u skladu sa procedurama propisanim u PU Direktivi. Naglašeno je da odredbe PU Direktive, koje se tiču učešća javnosti u procesu procene uticaja na životnu sredinu, nisu pravilno sprovedene. Postupajući po tome, nadležno Ministarstvo BiH je dalo dva odgovora, oba od strane EZ ocenjena kao nezadovoljavajuća, što je i prouzrokovalo izdavanje obrazloženog mišljenja. 

Postupak izdavanja obrazloženog mišljenja je drugi korak u rešavanju sporova, te u zavisnosti od daljnjih postupaka i odgovora BiH, EZ može dalje preduzeti i treći korak, odnosno preneti slučaj pred veće ministara, čime bi se osporavala usklađenost zakona BiH sa propisima EZ. Imajući u vidu važeća proceduralna pravila, BiH sada ima dva meseca da da odgovor na obrazloženo mišljenje, koji bi trebalo da sadrži ubedljivije dokaze u odnosu na one koji su priloženi uz odgovore na uvodno pismo EZ. 

Energetska zajednica je međunarodna organizacija osnovana 2005. godine, sa ciljem proširenja unutrašnjeg energetskog tržišta EU u Jugoistočnu Evropu i šire, na temelju pravno obavezujućeg okvira, tako što će u regionu pomoći u procesu usklađivanja sa zakonodavstvom EU, u oblastima energetike i drugih srodnih oblasti. Pored Srbije, ostale postojeće članice Energetske zajednice su Albanija, BiH, Kosovo*, Makedonija, Crna Gora, Gruzija, Moldavija i Ukrajina. 

ostanite toku

Prijavite se za naše objave:

Some description text for this item

© 2023 RERI – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu | Sva prava zadržana

Na vrh
This site is registered on wpml.org as a development site.