Opšti cilj ovog je transformacija domaćeg energetskog i klimatskog sektora u cilju postizanja nulte emisije gasova sa efektom staklene bašte, energetske nezavisnosti, demokratskog i decentralizovanog upravljanja energetskom i klimatskom politikom, kroz povećano učešće civilnog društva u razvoju i praćenju implementacije reformi.

Očekivani rezultati projekta su:

 • Obezbeđen sveobuhvatan pristup u praćenju sprovođenja energetske i klimatske politike;
 • Unapređeno učešće organizacija civilnog društva, sindikata i energetskih zadruga u razvoju i praćenju energetske i klimatske politike na nacionalnom i lokalnom nivou;
 • Poboljšana komunikacija i saradnja između različitih aktera u procesu energetske tranzicije;
 • Povećana dostupnost informacija o razvoju domaće energetske i klimatske politike.

Glavne aktivnosti na projektu su:

 • Kreiranje i primena metodologije za praćenje energetske i klimatske politike;
 • Izrada institucionalne studije izvodljivosti za implementaciju Integrisanog nacionalnog i klimatskog plana;
 • Priprema izveštaja iz senke o primeni Zakona o klimatskim promenama, Zakona o obnovljivim izvorima energije i Zakona o efikasnom korišćenju energije;
 • Podizanje kapaciteta lokalnih organizacija civilnog društva za učestvovanje u razvoju energetske i klimatske politike i praćenju njihove primene na lokalnom nivou;
 • Pružanje mentorske i programske podrške lokalnim udruženjima;
 • Organizacija okruglih stolova sa predstavnicima stručne zajednice, međunarodnih organizacija, domaćih udruženja i predstavnika javnog sektora;
 • Učešće u radnoj grupi i u procesu donošenja Integrisanog nacionalnog energetskog i klimatskog plana;
 • Organizacija zelenih razgovora – tematskih diskusija u vezi sa pravednom energetskom tranzicijom i njenim aspektima;
 • Produkcija komunikacionih sadržaja u vezi sa razvojem energetske i klimatske politike.

Projekat se realizuje u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom (BOŠ), periodu od 1. decembra 2022. godine do 31. marta 2024. godine uz podršku Britanske ambasade u Beogradu.

Dodaj komentar

ostanite toku

Prijavite se za naše objave:

Some description text for this item

RERI je nevladina i neprofitna organizacija, osnovano radi realizacije ciljeva u oblasti zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine i održivog korišćenja prirodnih resursa.

© 2023 RERI – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu | Sva prava zadržana

Na vrh