Ovim projektom Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI) nastoji da poveća vidljivost problema zloupotreba javnih ovlašćenja i odsustva odgovornosti javnih vlasti prilikom izdavanja građevinskih dozvola i izrade planskih i urbanističkih akata. Ovi problemi stvaraju preduslove za realizaciju projekata koji zarobljavaju javne prostore i ugrožavaju prirodne resurse, čime nanose direktnu štetu lokalnim zajednicama.  

Opis problema 

Javnost je najčešće isključena iz izrade planskih dokumenata i postupaka izdavanja građevinskih dozvola. Ove aktivnosti su neretko praćene, slučajnim ili namernim, propustima javnih vlasti u korist investitora, a na štetu javnog interesa. Iako su istraživanje Agencije za borbu protiv korupcije pokazala da postoji visok rizik od korupcije u procesima izdavanja lokacijskih uslova i građevinskih dozvola još uvek ništa nije urađeno da se rizici smanje ili otklone. Brojne zloupotrebe dovode do reakcije lokalnih zajednica i sukoba sa investitorima, posebno prilikom izgradnje malih hidroelektrana.   

Ciljevi projekta  

Ovim projektom RERI nastoji da ojača civilno društvo koje će dati doprinos otklanjanju problema korupcije i odsustva transparentnosti u izdavanju građevinskih dozvola. Kroz ovaj projekat posebno pružamo podršku lokalnim inicijativama koje zahtevaju odgovornost u radu institucija i donosilaca odluka na lokalnom nivou. Takođe, nastojimo da povežemo civilno društvo i akademsku zajednicu u borbi za održivo i odgovorno upravljanje javnim dobrima i prirodnim resursima.  

RERI nastoji da kroz unapređenje znanja, informisanosti i kapaciteta civilnog društva za borbu protiv korupcije i zagovaranje  transparentnosti i odgovornosti javnih vlasti u oblasti planiranja, urbanizma i izgradnje;  

1. Poveća nivo informisanosti javnosti o dostupnim mehanizama za učešće u procesima donošenja odluka i unapređenju transparentnosti i odgovornosti javnih vlasti; 

2. Unapredi i podstakne saradnju između civilnog društva i stručne javnosti u borbi protiv korupcije i sprovođenju građanskog nadzora nad radom javnih vlasti.    

Ciljne grupe  

Organizacije civilnog društva i aktivisti (u oblastima borbe protiv korupcije, unapređenju transparentnosti, odgovornosti javnih vlasti, zaštiti životne sredine), stručnjaci, strukovna i profesionalna udruženja koja se bave prostornim planiranjem, urbanizmom, zaštitom kulturnog nasleđa, zaštitom prirode, pravni stručnjaci, advokati i nezavisni mediji. 

Aktivnosti 

1. Analiza rizika korupcije, transparentnosti i odgovornosti javnih vlasti u oblasti planiranja, urbanizma i izgradnje;  

2. Izrada uputstva i preporuka za unapređenje znanja i informisanosti u borbu protiv korupcije i zagovaranje transparentnosti i odgovornosti javnih vlasti u oblasti planiranja, urbanizma i izgradnje;  

3. Dve konferencije i savetovanje organizacija civilnog društva i stručne javnosti.  

Publikacije

Projekat se izvodi u periodu od 1. oktobra 2019. do 30. marta 2020. godine u okviru inicijative “Građani imaju moć” uz podršku USAID-a i organizacije CRTA.

ostanite toku

Prijavite se za naše objave:

Some description text for this item

RERI je nevladina i neprofitna organizacija, osnovano radi realizacije ciljeva u oblasti zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine i održivog korišćenja prirodnih resursa.

© 2023 RERI – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu | Sva prava zadržana

Na vrh