Građevinska dozvola koju je Grad Zrenjanin izdao investitoru Linglong International 18. marta ove godine, za prvu fazu izgradnje pomoćnih objekata u okviru fabričkog kompleksa fabrike guma, izdata je suprotno važećim propisima.

Foto: edukacija.rs | Zrenjanin

Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI) podneo je Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj žalbu i zatražio da Pokrajinski sekretarijat poništi građevinsku dozvolu i predmet prosledi stvarno nadležnom organu na odlučivanje.

Procedura za izdavanje građevinske dozvole nije sprovedena u skladu sa zakonom, jer, kao ni u slučaju izdavanja dozvole za izgradnju ograde (29. mart 2019.), nije sproveden postupak procene uticaja na životnu sredinu. Gumarska industrija, odnosno postrojenja za proizvodnju i preradu gume i kaučuka, nalazi se na listi projekata za koje je potrebno sprovesti proceduru odlučivanja o potrebi procene uticaja, te je organ koji je izdao dozvolu morao oceniti ispunjenost procesnih uslova u postupku izdavanja. U lokacijskim uslovima, koji predstavljaju sastavni deo građevinske dozvole uopšte nije navedeno da li je potrebno sprovesti postupak procene uticaja, niti je nadležni organ za zaštitu životne sredine izdao rešenje da procena uticaja na životnu sredinu nije potrebna. Da jeste, ovo rešenje bi bilo sastavni deo lokacijskih uslova.

Izgradnja ograde, trafo stanica i dalekovoda za osvetljenje deo je projekta fabrike guma. Da se sama fabrika ne gradi nikome ne bi ni palo na pamet da gradi portirnice i trafostanice. Ako je izgradnja ovih objekata u isključivoj funkciji izgradnje fabrike, a jeste, onda se postavlja pitanje šta bi se moglo dogoditi ako procena uticaja pokaže da nije moguće izgraditi fabriku guma u Zrenjaninu, ili da je nije moguće graditi u predviđanom obimu. To i jeste svrha procene uticaja – da utvrdi mere za smanjenje ili uklanjanje negativnih uticaja na životnu sredinu pre donošenja odluke o realizaciji projekta. Zbog toga je u pitanju preventivna mera.

Takođe, lokacijski uslovi koji prethode građevinskoj dozvoli i čine njen sastavni deo uopšte ne sadrže uslove zaštite prirode, iako je Uredbom o lokacijskim uslovima utvrđeno da su uslovi zavoda za zaštitu prirode obavezna element lokacijskih uslova. Članom 134[s3] Zakona o planiranju i izgradnji utvrđeno da se odredbe drugih zakona kojima se na drugačiji način uređuju pitanja koja su predmet uređivanja ovog zakona neće primenjivati, osim zakona i propisa kojima se uređuje zaštita životne sredine. Time se propisima iz oblasti zaštite životne sredine daje jasan prioritet u odnosu na propise iz oblasti planiranja i izgradnje, ukoliko postoje rizici ugrožavanja životne sredine.

Konačno, u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji nadležni organ za izdavanje dozvole za izgradnju glavnog objekta jeste Autonomna Pokrajina Vojvodina, odnosno Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj.

U prethodnoj fazi izgradnje ograde oko fabričkog kompleksa dozvola je izdata na nivou Pokrajine a ne grada Zrenjanina. Iako Zakon o planiranju i izgradnji predviđa mogućnost da se u okviru privredno-industrijskog kompleksa, nadležnost za izdavanje dozvola utvrđuje pojedinačno za određene objekte, ova odredba odnosi se na pojedinačne samostalne objekte u okviru istog kompleksa (primera radi: proizvodna jedinica za kaučuk i fabrika guma), a ne za pomoćne objekte u funkciji glavnog objekta. Iz ovog razloga, na konkretni slučaj ne bi se mogla primeniti pomenuta odredba zakona, ako je to bila namera organa koji je izdao građevinsku dozvolu.

RERI apeluje na organe javnih vlasti da dosledno poštuju propise Republike Srbije i u vreme vanrednog stanja, bez obzira na to o kom se investitoru radi. Samo na taj način obezbeđuje se poštovanje vladavine prava i zaštita životne sredine ali i kredibilitet samih investicija. Poštovanje zakona suštinski je važno za sigurnost građana i poverenje u institucije čiji je primarni zadatak poštovanje i očuvanje pravnog poretka.

ostanite toku

Prijavite se za naše objave:

Some description text for this item

RERI je nevladina i neprofitna organizacija, osnovano radi realizacije ciljeva u oblasti zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine i održivog korišćenja prirodnih resursa.

© 2023 RERI – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu | Sva prava zadržana

Na vrh