Foto: RERI arhiva

Grad Zrenjanin je 10. jula izdao treću po redu nezakonitu građevinsku dozvolu investitoru Linglong International Europe doo, ovoga puta za drugu fazu izgradnje pomoćnih objekata u okviru kompleksa fabrike guma.

RERI je 20. jula podneo žalbu Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, ističući da je dozvola izdata suprotno propisima. RERI zahteva od Pokrajinskog sekretarijata da nezakonitu dozvolu poništi.

Građevinsku dozvolu je, kao i u prethodnim slučajevima, izdao nenadležni organ. Dozvola od 10. jula izdata je za pomoćne objekte koji su u funkciji glavnog objekta – fabrike guma i bez glavnog objekta, same fabrike, ovi objekti ne bi ni bili izgrađeni (centar za rekreaciju zaposlenih, parking i sl).

U građevinskoj dozvoli se pogrešno navodi da Investitor poseduje rešenje da procena uticaja na životnu sredinu za navedene objekte nije potrebna. Takvo rešenje ne postoji, jer je Gradska uprava Grada Zrenjanina obustavila postupak odlučivanja o potrebi procene uticaja, 7. maja 2020. godine. Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu ne poznaje i ne predviđa ovakvu proceduru. Gradska uprava je bila dužna da postupak sprovede tako što će doneti rešenje o potrebi procene uticaja ili rešenje da procena uticaja nije potrebna. Podsećamo da je u ovom nezakonitom postupku gradska uprava odbacila 215 primedbi građana i udruženja, tvrdeći da nisu osnovana.

(Izvod iz Rešenja br. IV-08-04-501-34 od 07.05.2020.)

Dakle, investitor nije ni mogao da priloži rešenje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu, kako je u dozvoli navedeno, jer, takvo rešenje ne poseduje.

(Izvod iz građevinske dozvole ROP-ZRE-2176-CPI-6/2020 od 10.07.2020.)

Lokacijski uslovi, koji su sastavni deo građevinske dozvole, ne sadrže uslove nadležnog Zavoda za zaštitu prirode, čime je u postupku izdavanja sporne građevinske dozvole prekršen Zakon o zaštiti prirode i Uredba o lokacijskim uslovima.

Izdavanje građevinskih dozvola za izgradnju fabrike guma u Zrenjaninu koje je suprotno propisima izaziva najviši stepen zabrinutosti i zbog toga RERI apeluje na institucije Republike Srbije da počnu da primenjuju propise, a građane Zrenjanina pozivamo da iskoriste sva zakonom dozvoljena sredstva kako bi izvršili pritisak na gradske vlasti da prestanu sa zloupotrebama javnih ovlašćenja i donošenjem nezakonitih odluka.

Postupak izdavanja građevinskih dozvola za fabriku guma u Zrenjaninu, koja je proglašena za projekat od značaja za Republiku Srbiju, predstavlja tipičan primer izbegavanja primene propisa iz oblasti zaštite životne sredine, što samo uvećava zabrinutost građana Zrenjanina zbog mogućih uticaja ovog projekta na životnu sredinu i zdravlje ljudi, naročito imajući u vidu druge probleme iz ove oblasti sa kojima se građani Zrenjanina suočavaju godinama.

ostanite toku

Prijavite se za naše objave:

Some description text for this item

RERI je nevladina i neprofitna organizacija, osnovano radi realizacije ciljeva u oblasti zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine i održivog korišćenja prirodnih resursa.

© 2023 RERI – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu | Sva prava zadržana

Na vrh