Foto: N1

Iako zvuči potpuno neverovatno, čak i u zemlji kao što je Srbija u kojoj korupcija apsolutno dominira javnim prostorom, investitor „Mala hidroelektrana Zvonce“ podneo je 18. juna zahtev za izdavanje upotrebe dozvole za nezakonito izgrađen objekat – MHE „Zvonce“ u zaseoku Rakita. Ovaj zahtev je 24. juna odobren i MHE „Zvonce“ je dobilo upotrebnu dozvolu. Dakle, ukoliko ova upotrebna dozvola hitno ne bude poništena građani Srbije će uskoro svojim novcem plaćati električnu energiju koja je proizvedena u nezakonito izgrađenom objektu.

RERI ovim putem podseća da je investitor radove izvodio uprkos zabrani nadležnog Ministarstva zaštite životne sredine, zbog čega je RERI podneo krivičnu prijavu protiv investitora.

  • Naime, tokom izgradnje MHE Zvonce narušena je životna sredina, a derivacioni cevovod je postavljen u korito reke, uprkos prethodno navedenim izričitim zabranama nadležnih organa. Izgradnjom ove MHE prekinut je prirodni tok Rakitske reke i pokrenuto klizište na privatnim parcelama stanovnika sela Zvonce.
  • S tim u vezi, pravnosnažnim rešenjem građevinske inspekcije Opštine Babušnica (354-37/2018-02) od dana 03.01.2019. godine izvođaču radova, „Braum systems“, je naloženo da izvrši obustavu daljeg izvođenja radova.
  • Rešenjem Ministarstva zaštite životne sredine, Odeljenja za nadzor i predostrožnost u životnoj sredini, Odeljenje za zaštitu biodiverziteta (922-480-501-00171/1/2018-04) od dana 04.01.2019. godine, zabranjeno je investitoru izvođenje radova i naloženo da teren obuhvaćen radovima sanira i vrati u prethodno stanje (odnosno, da izvadi cevi iz rečnog korita u dužini 300-350 metara), a zbog činjenice da su radovi izvođeni suprotno uslovima Zavoda za zaštitu prirode od 12.09.2018. godine. Nalazom republičke inspekcije utvrđeno je i da je na desnoj obali, u visini vodozahvata, došlo do aktiviranja klizišta, a da je na levoj obali uništena vegetacija. Investitor je bio obavezan da postupi u skladu sa Rešenjem odmah po prijemu istog, dok žalba na rešenje nije mogla da odloži izvršenje. Žalba na rešenje koju je podneo investitor odbijena je u aprilu 2019. godine.
  • RERI navodi da iako je investitor 2013. godine podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, taj zahtev nije sadržao podatke i informacije na osnovu kojih je nadležni organ mogao da odluči o potrebi izrade studije o proceni uticaja. Na osnovu takvog (neurednog) zahteva, nadležni organ je doneo odluku kojom je utvrdio da za projekat MHE ,,Zvonce” nije potrebno izraditi studiju procene uticaja na životnu sredinu, čime je učinjena još jedna nepravilnost u nizu.
  • Pored navedenih rešenja i nepravilnosti, RERI ističe da je tokom izgradnje MHE Zvonce investitor/izvođač radova probio dve od ukupno tri bujične pregrade, koje predstavljaju vodoprivrednu infrastrukturu za zaštitu od bujičnih poplava, koje su vodni objekat za zaštitu od poplava, erozije i bujica, u skladu sa članom 16. stav 3 Zakona o vodama, što može biti uzrok rušenja i teških posledica na nizvodnoj deonici.
  • Uprkos svim gore navedenim nepravilnostima, umesto da nadležni državni organi spreče uništavanje životne sredine i izazivanje opšte opasnosti po stanovništvo, kao i da onemoguće izgradnju predmetne male hidroelektrane, Opštinska uprava opštine Babušnica je dana 24.06.2020. godine izdala upotrebnu dozvolu za MHE Zvonce.

Izdavanje upotrebne dozvole za MHE „Zvonce“, školski primer zločina nad prirodom i ljudima, zapravo predstavlja zvaničnu potvrdu da je Srbija zarobljena država u kojoj korumpirane institucije služe sumnjivim privatnim interesima.

Uprkos svemu što nas okružuje, i ukazuje da javne vlasti nemaju nameru da rade svoj posao i štite javni interes, RERI apeluje na nadležno Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture da poništi rešenje i spreči legalizaciju nezakonitog objekta.

ostanite toku

Prijavite se za naše objave:

Some description text for this item

RERI je nevladina i neprofitna organizacija, osnovano radi realizacije ciljeva u oblasti zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine i održivog korišćenja prirodnih resursa.

© 2023 RERI – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu | Sva prava zadržana

Na vrh