Ovim projektom RERI ima za cilj da doprinese jačanju vladavine prava u klimatskoj i energetskoj politici u Srbiji u skladu sa međunarodno preuzetim obavezama i regulativom EU. 

Specifični ciljevi: 

  • Uspostavljanje nezavisnog nadzora nad sprovođenjem mera ublažavanja klimatskih promena koje se odnose na strateška i planska dokumenta, elektroenergetski sektor i energetski intenzivnu industriju i usklađivanje sa odredbama i ciljevima Pariskog sporazuma i Zelene agende za Zapadni Balkan;
  • Jačanje mehanizama za sprovođenje i nadzor nad razvojem i implementacijom planova i projekata sa potencijalnim negativnim uticajem na klimu i životnu sredinu. 

Aktivnosti 

RERI će raditi na ostvarenju ovih ciljeva kroz sledeće aktivnosti: 

  • Pravnu analizu uticaja stranih investicija na vladavinu prava i kapacitete Republike Srbije da se pridržava ekoloških i klimatskih standarda i ciljeva EU i UN;
  • Praćenje usklađenosti planiranja (nacionalnih, regionalnih i lokalnih prostornih planova), politike i strateških dokumenata sa zahtevima Pariskog sporazuma i Zelene agende za Zapadni Balkan (stubovi: dekarbonizacija i smanjenje zagađenja);
  • Pravne slučajeve i strateške sporove u slučajevima kršenja klimatskih i ekoloških propisa.

Projekat se realizuje od juna 2022. godine do maja 2023. godine uz podršku Evropske fondacije za klimu. 

ostanite toku

Prijavite se za naše objave:

Some description text for this item

RERI je nevladina i neprofitna organizacija, osnovano radi realizacije ciljeva u oblasti zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine i održivog korišćenja prirodnih resursa.

© 2023 RERI – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu | Sva prava zadržana

Na vrh