BEOGRAD, 27. septembar 2022. – Povodom obeležavanja Međunarodnog dana pristupa informacijama i Dana prava javnosti da zna, 28. septembra, Koalicija za slobodu pristupa informacijama od javnog značaja konstatuje da su organi vlasti u Srbiji sve netransparentniji u svom radu. 

28-Sep poverljvo

Prošlogodišnje izmene Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja nisu doprinele rešavanju dva ključna problema u ostvarivanju prava, na šta je Koalicija više puta ukazivala. Naime, visok broj neizvršenih rešenja Poverenika pokazatelj je neodgovornog odnosa prema građanima i njihovim pravima, ali i zakonima koji uređuju transparentnost rada organa vlasti. Značajan broj neizvršenih rešenja odnosi se na informacije koje se tiču životne sredine i raspolaganja javnim novcem, a uskraćivanjem informacija se rukovodioci organa vlasti i druga lica štite od odgovornosti za svoje nezakonite radnje i propuste. Dodatno, izmene Zakona nisu iskorišćene da se obezbedi adekvatna pravna zaštita u situacijama kada informacije uskraćuju organi protiv kojih ne može da se uloži žalba Povereniku, među kojima prednjači Vlada Republike Srbije. 

U odnosu na region, Srbija se izdvaja kao najzatvorenija u pogledu transparentosti rada Skupštine i Vlade, uključujući ministarstva i ostale organe izvršne vlasti, kako pokazuje Regionalni indeks otvorenosti. Dodatno, rezultati istraživanja o nivou transparentnosti pravosuđa, pokazuju da transparentnost sudova i tužilaštava opada ukoliko su predmet zahteva informacije koje su medijski interesantne i potencijalno uključuju nosioce javnih funkcija.

Imajući u vidu zakonodavne i kontrolne nadležnosti Narodne skupštine, kao i činjenicu da je u prethodnom periodu pristup informacijama o radu ovog organa bio otežan, od izuzetnog je značaja da se unapredi transparentnost rada Narodne skupštine, ali i da kao organ ona ispuni i svoju kontrolnu ulogu i time obezbedi transparentnost ostalih organa vlasti. Prvi korak u tom pogledu je da nadležni skupštinski odbori razmotre godišnji izveštaj Poverenika i da utvrde kvalitetne zaključke za rešavanje problema u oblasti ostvarivanja prava na pristup informacijama.

Koaliciju za slobodu pristupa informacijama čine organizacije koje se u svom radu bave pitanjima transparentnosti, otvorenosti  i odgovornosti organa javne vlasti.

ostanite toku

Prijavite se za naše objave:

Some description text for this item

RERI je nevladina i neprofitna organizacija, osnovano radi realizacije ciljeva u oblasti zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine i održivog korišćenja prirodnih resursa.

© 2023 RERI – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu | Sva prava zadržana

Na vrh