Oglašavanje javne prezentacije Urbanističkog projekta za deo područja Beogradskog sajma, ukazuje na nov pokušaj da se na pitanja o njegovoj budućnosti odgovara mimo zakonskih i planskih procedura, kao i van dogovora o javnom interesu.

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrasturkture je 20. oktobra 2023, oglasilo Javnu prezentaciju Urbanističkog projekta za više parcela u okviru prostornog kompleksa Beogradskog Sajma koja će biti održana od 26. oktobra do 1. novembra 2023. godine.


Namena Beogradskog Sajma je uređena važećim Planom generalne regulacije Beograda (PGR) koji upućuje na obavezno donošenje Plana detaljne regulacije (PDR), kojim bi se razradila namena, način uređenja i izgradnje u ovoj prostornoj celini. Pre nego što PDR bude usvojen, svako urbanističko uređenje i izgradnja u okviru Beogradskog Sajma je nezakonito.


Odredbe Zakona o planiranju i izgradnji (član 33.) nalažu hijerarhijsku usklađenost planova nižeg reda sa planskim dokumentima višeg reda, kao i izričitim zahtevima PGR-a Beograda. Stoga, PDR predstavlja zakonski uslov na osnovu kog bi u budućnosti mogao biti izrađen bilo koji pojedinačni urbanistički projekat za prostornu celinu Beogradskog Sajma.


Očigledni propusti prisutni su već u pozivu za prezentaciju urbanističkog projekta, koji ne sadrži osnovne informacije o njegovom nazivu, podnosicu zahteva i licima ovlašćenim za postupanje, čime je prekršen Pravilnik o načinu javne prezentacije urbanističkog projekta, dok se informacije koje bi otkrile vrstu i prirodu planiranog projekta ujedno skrivaju. U oglasu se navodi da je izrada projekta poverena firmi „Frikcije d.o.o“, osnovanoj 11. avgusta 2023, u Beogradu.

Rok od samo sedam dana ostavljen je stručnoj i široj javnosti da izvrši uvid u sadržaj ovog projekta, ukoliko u međuvremenu ne pokrene pitanje njegove nezakonitosti.


Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI) zahteva od Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrasturkture da, bez odlaganja, povuče predmetni urbanistički projekat iz procedure izrade, a stručnu javnost poziva da zajedno stanemo na put još jednom u nizu slučajeva kršenja zakona i urušavanja dobre urbanističke prakse u planiranju razvoja grada Beograda.

ostanite toku

Prijavite se za naše objave:

Some description text for this item

RERI je nevladina i neprofitna organizacija, osnovano radi realizacije ciljeva u oblasti zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine i održivog korišćenja prirodnih resursa.

© 2023 RERI – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu | Sva prava zadržana

Na vrh