Kompanija Ziđin za manje od godinu dana četiri puta osuđena je zbog kršenja Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, za šta joj je svaki put naloženo da plati novčanu kaznu ispod zakonskog minimuma.

Po prijavi Regulatornog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI) kompanija je polovinom novembra ponovo osuđena za isti privredni prestup, izvođenje rudarskih radova bez odgovarajuće tehničke dokumentacije i odobrenja nadležnog organa. Privredni sud u Zaječaru ni ovaj put nije video potrebu za izricanje oštrije kazne, već je kompaniju kaznio sa 1.300.000 dinara, i ovog puta niže od zakonom predviđenog iznosa – od 1.500.000 do 3 miliona dinara.

Blagonaklonost suda prema kompaniji može se uvideti iz obrazloženja presude, u kom se spominju čak i olakšavajuće okolnosti u korist Ziđina, koje je sud uzeo u obzir. Tako se pri određivanju visine kazne sud vodio time da procedura dobijanja odobrenja za izvođenje rudarskih radova, koje izdaje Ministarstvo rudarstva i energetike, predugo traje, kao i da je reč o radovima od strateškog značaja za Republiku Srbiju. 

„Presuda Privrednog suda u Zaječaru može se u najmanju ruku smatrati ironičnom, jer počinje nabrajanjem četiri prethodna privredna prestupa koje je kompanija učinila i za to minimalno kažnjena, a potom se zaključuje da će nova izrečena kazna postići svrhu kažnjavanja i uticati na okrivljene da ubuduće ne čine nove privredne prestupe“, navodi advokat i predsednik Upravnog odbora RERI-ja Jovan Rajić.

„Ostale olakšavajuće okolnosti koje je sud uzeo u obzir, iskreno držanje okrivljenih pred sudom i priznanje privrednog prestupa, smatramo suvišnim za komentarisanje. Jasno je da se Ziđin vodi logikom da je bolje da prekrši zakon i plati kaznu, nego da posluje u skladu sa zakonima Srbije, a to mu je omogućila država i ovakvo pravosuđe. Kompanija je na taj način ohrabrena da krši zakone, zatim da pred sudom prizna krivicu, što on potom karakteriše kao  “iskreno držanje pred sudom” i olakšavajuću okolnost. Svesni su da ih očekuju minimalne kazne koje, kao najprofitabilnija kompanija u 2021. godini, neće ni osetiti”,dodaje Rajić.

Podsećamo da je pre samo mesec dana isti sud, takođe po prijavi RERI-ja, osudio kompaniju Ziđin zbog poslovanja bez saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu i  sprovođenja aktivnosti bez integrisane dozvole, najvažnije dozvole u oblasti zaštite životne sredine. Za svaki od ovih privrednih prestupa zaprećena je kazna od 150.000 do 3 miliona dinara, dok je kompanija bila kažnjena sa svega 200 hiljada, odnosno 250 hiljada dinara.

Iako se radilo o prvom slučaju kažnjavanja kompanije zbog poslovanja bez procene uticaja na životnu sredinu, kontinuirano blago kažnjavanje Ziđina od strane Privrednog suda u Zaječaru, ne može se smatrati dobrom sudskom praksom sa ciljem sankcionisanja nezakonitog poslovanja, već kao javno podržavanje i podsticanje višestrukog povratnika u kršenju zakona da sa takvom praksom i nastavi.

ostanite toku

Prijavite se za naše objave:

Some description text for this item

RERI je nevladina i neprofitna organizacija, osnovano radi realizacije ciljeva u oblasti zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine i održivog korišćenja prirodnih resursa.

© 2023 RERI – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu | Sva prava zadržana

Na vrh