Predhodne sedmice su u organizaciji Regulatornog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI) i Svetske organizacije za prirodu (WWF), održane dve konferencije „Izgradnja MHE– ekonomska opravdanost, vladavina prava i zaštita prirodnih resursa“ na Zlatiboru i u Nišu.

RERI WWF konferencija Zlatibor 03
RERI WWF konferencija Zlatibor 04
RERI WWF konferencija Zlatibor 02
RERI WWF konferencija Nis 01
RERI WWF konferencija Nis 02
RERI WWF konferencija Nis 03
RERI WWF konferencija Nis 04
RERI WWF konferencija Zlatibor 01
RERI WWF konferencija Zlatibor 05
Previous Next

Na ovim događajima se okupilo preko 70 učesnika, kako aktivista civilnog sektora, tako i inspektora za zaštitu životne sredine i zaposlenih u lokalnim samoupravama. RERI je kroz dijalog između javne uprave, civilnog društva i stručne javnosti otvorio pitanje rešavanja uočenih problema i učešća lokalnih zajednica u procesima donošenja odluka u oblasti životne sredine.

Izgradnja malih hidroelektrana (MHE) u poslednjih 10 godina nije doprinela značajnom povećanju udela obnovljivih izvora u bruto finalnoj potrošnji energije ali jeste dovela do uništenja prirodnih resursa, ugrožavanja vladavine prava, sukoba meštana sa investitorima i uskraćivanja lokalnim zajednicama prava da odlučuju o održivom razvoju. Gotovo po pravilu, sukobima investitora sa meštanima i aktivistima prethodili su propusti u postupku izdavanja dozvola za izgradnju, ili nezakonito postupanje investitora.

  • Nepostojanje i/ili nepoštovanje planskog osnova propust je na izgradnji MHE ,,Jaruga” na reci Nera kod Bele Crkve, gde se gradnja MHE vrši na potpuno drugoj lokaciji od predviđene, odn. od one za koju je građevinska dozvola izdata.
  • U planu za izgradnju MHE ,,Ravni” na reci Prištavica kod Užica, izričito se navodi da je ,,angažovanje ovog vodnog zemljišta u bilo kakve svrhe (izuzev neposredne zaštite samih vodotokova) isključeno”.
  • Prilikom izdavanja građevinske dozvole za MHE ,,Zvonce” u Rakiti prekršeno je nekoliko odredbi a zanemarena je procena uticaja na životnu sredinu gde je na osnovu neuredne i nepotpune dokumentacije doneto rešenje o nepristupanju proceni uticaja.
  • Budući da dve godine od pravosnažnosti građevinskih dozvola za izgradnju MHE ,,Toplo Dol 1” Topli Do, Pirot i MHE ,,Rastovnica” kod Prokuplja, radovi nisu započeti, u ovim slučajevima došlo je do prestanka važenja građevinskih dozvola. Više detalja o postupcima koje je RERI pokrenuo kako bi se pomenute dozvole stavile van snage, pročitajte ovde.
  • Nekompletna dokumentacija i informacije prate izgradnju MHE ,,Čitluk”, Izgare u Sokobanji, zatim MHE ,,Zvonce” u Rakiti kao i MHE na Panjici gde čak i nema građevinske dozvole.

U okviru Konferencije predstavljeno je istraživanje ekonomskog analitičara Damira Miljevića „Analiza ekonomske opravdanosti koncesionih naknada i podsticaja za male hidroelektrane na teritoriji Republike Srbije“ i nalazi RERI-ja o zloupotrebi javnih ovlašćenja i kršenju propisa u postupku izdavanja dozvola i izgradnje MHE. Zavod za zaštitu prirode Republike Srbije predstavio je preporuke za zaštitu prirode i prirodnih resursa.

Predstavnici RERI-ja su ukazali na slučajeve zloupotrebe javnih ovlašćenja i kršenja propisa u vezi sa izgradnjom 12 MHE u Srbiji. Utvrđeni su propusti i kršenje propisa koji se ne mogu smatrati slučajnim, već pre sistemskim zloupotrebama javnih ovlašćenja. Kao ključne probleme i svojevrsne okidače RERI je naveo nedostatak pravne i političke odgovornosti javnih vlasti, slabe ili nepostojeće kontrolne mehanizme i sistem podsticaja za investitore u MHE, koji ne doprinose javnom dobru već obezbeđuju materijalnu korist malom broju zainteresovanih investitora. Zbog toga bi ukidanje podsticaja za proizvodnju električne energije iz malih hidroelektrana trebalo da bude prvi korak u odbrani javnog interesa. Istraživanje RERI-ja dostupno je ovde.

Kroz ovu aktivnost RERI i WWF nastojali su da problem izgradnje malih hidroelektrana sagledaju na osnovu činjenica i proverenih istraživanja i da na taj način doprinesu očuvanju prirodnih resursa, zaštiti prava na zdravu životnu sredinu i prava lokalnih zajednica na održivi razvoj, kao i trajnom ukidanju postojećeg modela podsticaja proizvodnje električne energije iz malih hidroelektrana putem naknada koje nemaju ekonomsku i društvenu opravdanost.

Kroz ovakve i slične konferecije RERI nastoji da, pre svega, unapredi odgovornost javnih vlasti koje svojim postupanjem mogu da doprinesu zaštiti prirodnih resursa, ali istovremeno, nečinjenjem i zloupotrebom ovlašćenja ugroze sprovođenje propisa i podstaknu širenje korupcije, što na kraju može dovesti do pokretanja sudskih postupaka protiv odgovornih lica.

Konferencije na Zlatiboru i u Nišu organizovane su uz podršku EURONATUR fondacije, Fondacije za otvoreno društvo i CRTE

ostanite toku

Prijavite se za naše objave:

Some description text for this item

RERI je nevladina i neprofitna organizacija, osnovano radi realizacije ciljeva u oblasti zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine i održivog korišćenja prirodnih resursa.

© 2023 RERI – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu | Sva prava zadržana

Na vrh