Projekat je posvećen rešavanju problema ugrožavanja životne sredine i javnih dobara koji su posledica zloupotreba javnih ovlašćenja i neregularnosti u postupcima izdavanja odobrenja za realizaciju projekata i aktivnosti koje mogu imati negativan uticaj na životnu sredinu i zdravlje ljudi, zauzimanje ili ugrožavanje javnih dobara (prirodni resursi, zaštićeno prirodno ili kulturno nasleđe, zelene površine, javni prostori i objekti javne namene).

Opis problema

RERI je u prethodnih godinu i po dana kroz saradnju sa lokalnim udruženjima i aktivistima identifikovao brojne privatne i javne projekte čija realizacija je povezana sa kršenjem propisa i ukazuje na visok stepen sumnje na korupciju, neodgovorno i netransparentno ponašanje javnih vlasti.

Ciljevi projekta

Ovim projektom RERI nastoji da lokalne aktere osposobi da sami prikupljaju informacije, da budu u stanju da uoče probleme u ranoj fazi i koriste one pravne i administrativne instrumente koji su im dostupni i koje građani sami mogu da upotrebe.

  1. Povećati poverenje građana u aktivizam i vrednosti demokratije i vladavine prava kroz delotvorno angažovanje civilnog društva;
  2. Razotkriti korupciju i unaprediti transparentnost i odgovornost javnih vlasti u oblasti zaštite životne sredine i javnih dobara;
  3. Obučiti aktiviste i udruženja lokalnih zajednica da aktivno i delotvorno koriste pravo na slobodan pristup informacijama, instrument vanrednog inspekcijskog nadzora i pravo na učešće u procesu donošenja odluka.

Ciljne grupe

Aktivisti, pripadnici lokalnih inicijativa i udruženja za borbu protiv korupcije i zaštitu životne sredine, službenici zaposleni u jedinicama lokalne samouprave u na poslovima zaštite životne sredine, urbanizam i izgradnje i inspekcijskog nadzora.

Aktivnosti

  1. Izrada metodologije obuke i onlajn platforme za prijavu korupcije i zloupotrebe javnih ovlašćenja;
  2. Realizacija treninga za aktiviste iz lokalnih zajednica;
  3. Promocija rezultata projekta – izrada i diseminacija brošura u štampanom i onlajn formatu.

Projekat se izvodi u periodu od 1. oktobra 2020. do 31. marta 2021. godine u okviru inicijative “Građani imaju moć” uz podršku USAID-a i organizacije CRTA.

ostanite toku

Prijavite se za naše objave:

Some description text for this item

© 2023 RERI – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu | Sva prava zadržana

Na vrh
This site is registered on wpml.org as a development site.