nera-foto-021-rs
foto: reka Nera / 021.rs

Rešenje o građevinskoj dozvoli, koja je 2015. godine izdata investitoru Hidro Sporea Živojin doo Bela Crkva za izgradnju male hidroelektrane na kanalu Jaruga na reci Neri, u Beloj Crkvi, prestala je da važi 3. jula 2020. godine. To je potvrđeno rešenjem Odeljenja za urbanizam, privredu i inspekcijske poslove, opštine Bela Crkva, iz decembra 2021. godine, koje je postalo pravosnažno 20. januara ove godine.

Do oglašavanja građevinske dozvole nevažećom (isteklom), došlo je nakon što je pravni tim RERI-ja podneo zahtev za donošenje predmetnog rešenja u julu 2020. godine, a nakon toga, u više navrata upućivao i urgencije po podnetom zahtevu. Svemu je prethodila trogodišnja borba za zaustavljanje ovog projekta, koja je otpočela slanjem primedbi na nacrt prostornog plana i javnom raspravom koja nije sprovedena u skladu sa zakonom. Od tada traje neprestana borba RERI-ja i lokalnih eksperata i aktivista, koji su od nadležnih organa zahtevali poštovanje propisa i zaustavljanje ovog štetnog procesa, kojim bi bila nepovratno uništena međunarodna i jedina planinska reka na teritoriji Vojvodine, zbog svojih prirodnih lepota poznata i kao – “srpski Amazon”.

Građevinska dozvola prestaje da važi ako se u roku od pet godina od dana pravnosnažnosti rešenja kojim je izdata građevinska dozvola, ne izda upotrebna dozvola“, pisalo je u tada važećem Zakonu o planiranju i izgradnji. Imajući u vidu da upotrebna dozvola nije izdata u roku od pet godina od izdavanja građevinske, odnosno, do 2. jula 2020. godine, te da je građevinska dozvola time prestala da važi, stekli su se uslovi da nadležni organ to konstatuje i time spreči mogućnost da investitor na bilo koji način prevenira zaustavljanje projekta.

Iako je rešenje o prestanku važenja građevinske dozvole doneto nakon što je zakonski rok istekao, RERI pozdravlja odluku nadležnog organa koja je u skladu sa pozitivnim propisima i pravnim poretkom Republike Srbije, a iz razloga što vodi pravnoj sigurnosti i otklanja nedoumice u smislu njene zakonitosti.

Imajući u vidu da je građevinska dozvola ovim aktom i formalno oglašena nevažećom, a da je belocrkvanska mala hidorelektrana delimično izgrađena, RERI će nadležnoj inspekciji podneti zahtev za uklanjanje postojećih delova objekta i povraćaj terena u pređašnje stanje, čime bi zakon do kraja i dosledno bio sproveden, a štetne posledice u potpunosti otklonjene.

ostanite toku

Prijavite se za naše objave:

Some description text for this item

RERI je nevladina i neprofitna organizacija, osnovano radi realizacije ciljeva u oblasti zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine i održivog korišćenja prirodnih resursa.

© 2023 RERI – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu | Sva prava zadržana

Na vrh