rtb Bor - Toplica Marjanovic
foto: Bor / Toplica Marjanović

Ministarka zaštite životne sredine je pre nekoliko dana u Boru posetila kompaniju „Serbia Zijin Copper doo“ kako bi se uverila u napredak i dinamiku projekata koje kompanija sprovodi u cilju zaštite životne sredine. Međutim, objekti koje je ona obišla i u čiju izgradnju se uverila nemaju ni građevinsku dozvolu ni saglasnost na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu.

Građani Bora već duži niz godina imaju problema sa zagađenjem vazduha, a visoke koncentracije sumpor-dioksida uzrokovane radom topionice u okviru fabričkog kompleksa kompanije Serbia Zijin Bor Copper često višestruko prekoračuju koncentracije opasne po zdravlje ljudi. Tako, samo tokom avgusta 2021. godine na mernim stanicama u Boru su zabeležena satna prekoračenja sumpor-dioksida i to: u Brezoniku (prigradsko naselje severno od grada) 5, u Gradskom parku (centar grada) 6 i kod Instituta (južni deo grada) 9 puta. Zagađenje sumpor-dioksidom u Boru je nastavljeno i ovog vikenda

Tokom posete Boru, Ministarka zaštite životne sredine je izjavila da je puštanjem u rad novog sistema za sakupljanje i odsumporavanje dimnih gasova u okviru kompleksa topionice, situacija primetno bolja, kao i da je taj projekat za nju najvažniji. Ministarku su predstavnici  kompanije, proveli kroz kompleks u krugu fabrike sumporne kiseline, unutar kojeg se nalazi i predmetno postrojenje za odsumporavanje, koje bi trebalo da doprinese smanjenju emisija sumpor-dioksida.  

Međutim, ono što predstavlja svojevrstan presedan u ponašanju organa vlasti u vršenju poverenih funkcija jeste činjenica da su objekti, čiju je funkcionalnost pohvalila, sagrađeni bez odobrenja nadležnih organa. Naime, prema javno dostupnim podacima kompanija Zijin Bor Copper poseduje isključivo lokacijske uslove za faznu izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju grupe objekata u okviru kompleksa „Serbia Zijin Bor Copper“ d.o.o. Bor, sa ciljem povećanja kapaciteta topionice bakra iz decembra 2020. godine. Postupak procene uticaja na životnu sredinu za projekat povećanja kapaciteta topionice bakra u okviru navedenog kompleksa nije završen, odnosno kompaniji, prema javno dostupnim informacijama još uvek nije izdata saglasnost na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, a što predstavlja preduslov za izdavanje građevinske dozvole. Zapravo, još uvek nije objavljena ni studija o proceni uticaja na životnu sredinu za ovaj projekat.  

Postrojenje je samo jedan od niza novih objekata koji se grade u metalurško – hemijskom kompleksu. U njemu se otpadni gas metalurgije apsorbuje krečnim mlekom da bi se dobio gips. Pitanje je šta sve sadrži taj proizvod jer topionički otpadni gas, pored sumpor-dioksida, sadrže živu, arsen, kadmijum, nikl… Da li je gips proizvod za dalju upotrebu ili opasan otpad za koji je neophodna izgradnja deponije to treba da pokaže studija o proceni uticaja. U ovim procesima se koristi i voda iz Borskog jezera koje je namenjeno za rekreaciju i bitan je resurs za razvoj turizma u ovom kaju, a u ovom sušnom periodu, sa početkom rada postrojenja primećeno je opadanje nivoa vode u jezeru“- objašnjava Toplica Marjanović, inženjer zaštite životne sredine i bivši radnik RTB Bor-a.  

RERI je zbog sumnji da kompanija Zijin Bor Copper izvodi radove na povećanju kapaciteta i rekonstrukciji topionice bakra bez građevinske dozvole podneo zahtev za pokretanje postupka vanrednog inspekcijskog nadzora Ministarstvu građevinarstva saobraćaja i infrastrukture koje je navelo da će izvršiti terenski inspekcijski nadzor u ponedeljak 13. septembra. 

Sa druge strane, RERI se obratio i Ministarstvu zaštite životne sredine i zatražio da utvrdi da li je započeto sa građenjem pre dobijanja saglasnosti nadležnog organa na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu i zahtevao da zabrani izvođenje projekta i obavljanje delatnosti dok se ne pribavi saglasnost nadležnog organa na studiju o proceni uticaja. Ministarstvo zaštite životne sredine do danas nije postupilo po zahtevu.

RERI i Društvo mladih istraživača iz Bora ukazuju da je država ta koja omogućava da se kompanije neodgovorno ponašaju i time ugrožavaju zdravlje velikog broja njenih građana, jer ne samo da ne sankcioniše kršenje propisa od strane povlašćenih kompanija koje su im „strateški partneri“ već sa ponosom učestvuju u njihovoj promociji.  

ostanite toku

Prijavite se za naše objave:

Some description text for this item

© 2023 RERI – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu | Sva prava zadržana

Na vrh
This site is registered on wpml.org as a development site.