Kompanija Rio Tinto već više od dve godine pokušava da pribavi odobrenje za eksploataciono polje, dokument koji joj omogućava da započne sa iskopavanjem litijuma u Srbiji, uprkos tome što uz zahtev nije priložila neophodnu dokumentaciju. Kompaniji nedostaje Rešenje o određivanju obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu, koje je poništeno u januaru 2022. godine nakon što je donesena Uredba o prestanku važenja prostornog plana područja posebne namene za ovaj projekat.

Tada je iz Vlade Srbije saopšteno da je stavljena tačka na projekat Rio Tinta u Srbiji i da će svi nadležni organi bez odlaganja obustaviti sve postupke koji su započeti na osnovu pomenutog Prostornog plana i staviti van snage akte donete radi realizacije projekta. 

Ipak, Ministarstvo rudarstva i energetike do danas nije prekinulo postupak za izdavanje odobrenja za eksploataciono polje, već je tokom dve godine, ne navodeći jasne razloge, čak 11 puta produžilo rok kompaniji da dopuni dokumentaciju.

“Ministarstvo rudarstva i energetike bilo je dužno da zahtev za eksploataciono polje odbije, jer ne postoje opravdani razlozi za produžavanje rokova. Rio Tinto ne poseduje Rešenje o određivanju obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu, jer je ono poništeno u januaru prošle godine. Iako je kompanija podnela tužbu Upravnom sudu na odluku o poništaju, to ne predstavlja opravdani razlog za produženje roka za dopunu dokumentacije”, navodi Hristina Vojvodić, pravni savetnik iz RERI-ja.

Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI) je u martu ove godine podneo izjavu o stupanju u ovaj spor na strani Vlade Republike Srbije. Svoj interes organizacija je obrazložila brojnim nezakonitostima u sprovođenju postupka procene uticaja na životnu sredinu, zbog kojih je, prethodno, u septembru 2021. godine i podnela žalbu Vladi Srbije zahtevajući njegov poništaj. 

Pored toga, RERI je Ministarstvu rudarstva i energetike podneo zahtev za priznanje svojstva stranke u ovom upravnom postupku, sa namerom pravovremenog praćenja i reagovanja na odluke koje nadležni organ donosi u postupku odobrenja eksploatacionog polja kompaniji Rio Tinto, koji je od velikog javnog interesa i značaja, i čiji ishod može imati značajan uticaj na životnu sredinu.  

ostanite toku

Prijavite se za naše objave:

Some description text for this item

RERI je nevladina i neprofitna organizacija, osnovano radi realizacije ciljeva u oblasti zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine i održivog korišćenja prirodnih resursa.

© 2023 RERI – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu | Sva prava zadržana

Na vrh