18. oktobra, sa početkom u 12.30 časova, u Medija centru u Beogradu

Vlada Republike Srbije uputila je 6. oktobra Narodnoj skupštini Predlog Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu. Procena uticaja na životnu sredinu jedan je od ključnih preventivnih mehanizama zaštite životne sredine koja obezbeđuje da se značajni uticaji projekata i aktivnosti na životnu sredinu prepoznaju pre odobrenja projekta, te da se predvide uslovi i mere za otklanjanje i smanjenje negativnih uticaja. Zakon o proceni uticaja uređuje postupak učešća javnosti u odobravanju studija o proceni uticaja, zbog čega je ovaj propis izuzetno važan za građane, udruženja i aktiviste.

Na konferenciji za medije govorili su Aleksandar Jovanović, narodni poslanik, Predsednik Odbora za zaštitu životne sredine Narodne skupštine Republike Srbije, Aleksandra Bujaroska, Ekspert za životnu sredinu Sekretarijata Energetske zajednice i Mirko Popović, programski direktor RERI-ja.   

„Predlog zakona donosi brojna poboljšanja, produženi su rokovi za učešće javnosti, predviđa se uspostavljanje posebnog portala za praćenje postupaka procene uticaja, što može da doprinese lakšem informisanju i učešću javnosti,“ naveo je u svom izlaganju Mirko Popović. „Međutim, u zakonu je i dalje ostavljena mogućnost da se saglasnost na studiju o proceni uticaja pribavi nakon izdavanja građevinske dozvole, odnosno da se dostavi uz prijavu radova, što u praksi predstavlja najveći problem. Ako se prvo izda građevinska dozvola, a potom se utvrde mere i uslovi zaštite životne sredine onda ne postoji garancija da će mere i uslovi biti ugrađeni u sam projekt i rešenje o građevinskoj dozvoli,“ dodao je Popović. 

Aleksandar Jovanović je istakao: „U poslednjih nekoliko godina vršen je veliki pritisak na životnu sredinu od strane multikorporacija i domaćih investitora bez primene zakonskih propisa. Mnoge sednice odbora za zaštitu životne sredine održani su van Doma narodne skupštine, po opštinama Majdanpek, Žagubica, Loznica i Babušnica,  na kojima nam nije bilo omogućeno bezbedno prisustvo. Pitanje životne sredine je od fundamentalnog značaja za društvo i borba za njeno očuvanje tek predstoji“

Aleksandra Bujaroska je skrenula pažnju da je „Energetska zajednica već pokrenula nekoliko postupaka protiv Srbije zbog toga što Zakon o proceni uticaja nije usklađen sa EU Direktivom, ali i zbog toga što u zakonu nije jasno definisano da se saglasnost na studiju o proceni uticaja mora pribaviti pre izdavanja odobrenja za realizaciju projekta. Smatramo da i u predlogu zakona ovo pitanje nije u potpunosti rešeno u skladu sa EU Direktivom, koja jasno zahteva da se prvo pribavi saglasnost na studiju o proceni uticaja, a potom i odobrenje za realizaciju projekta.“   

Na poziv predsednika Odbora za zaštitu životne sredine RERI će svoje zaključke o Predlogu zakona o proceni uticaja na životnu sredinu predstaviti na sednici Odbora 19. oktobra.

Izvor: Medija Centar Beograd

Za dodatne informacije o konferenciji možete se obratiti Jeleni Brkić na imejl: jelena.brkic@reri.org.rs

Dodaj komentar

ostanite toku

Prijavite se za naše objave:

Some description text for this item

RERI je nevladina i neprofitna organizacija, osnovano radi realizacije ciljeva u oblasti zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine i održivog korišćenja prirodnih resursa.

© 2023 RERI – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu | Sva prava zadržana

Na vrh