Radovi na izgradnji obilaznice oko Novog Sada sa mostom preko Dunava započeti su bez procene uticaja na životnu sredinu, iako se iz dostupne dokumentacije može bez sumnje zaključiti da je za ovaj projekat bilo neophodno obezbediti saglasnost na studiju o proceni uticaja, pre izdavanja građevinskih dozvola i početka izvođenja radova.

Izgradnja  privremenih saobraćajnica sa privremenim mostovima, kao i radovi na raščišćavanju terena, za koje je investitor dobio privremene građevinske dozvole bez prethodne saglasnosti na studiju o proceni uticaja, sastavni su deo projekta izgradnje mosta preko Dunava. Kao takvi, oni bi trebalo da budu  obuhvaćeni studijom o proceni uticaja na životnu sredinui ne mogu se posmatrati kao samostalni projekti i, jer služe isključivo da bi se omogućili dalji radovi na izgradnji mosta.

Planski osnov za izdavanje lokacijskih uslova za realizaciju predmetnog projekta je Plan generalne regulacije mosta u produžetku Bulevara Evrope u Novom Sadu (PGR),koji je usvojen 11. juna 2020. godine. Međutim, plan je usvojen bez strateške procene uticaja na životnu sredinu, ključnog preventivnog mehanizma za sprečavanje ili ublažavanje nastanka dugoročne i nepovratne štete po životnu srednu usled primene planskih rešenja. Odluka o nepristupanju izradi izveštaja o strateškoj proceni uticaja doneta je na osnovu neistinitih tvrdnji da već postoje strateške procene uticaja za tri urbanistička plana iste detaljnosti, koji pokrivaju područje PGR-a mosta, dok  je zapravo samo za jedan od pomenuta tri plana izrađen izveštaj o strateškoj proceni uticaja.

RERI je usled postojanja osnovane sumnje da je izvršeno krivično delo falsifikovanje službene isprave podneo krivičnu prijavu protiv v.d. načelnika Gradske uprave za urbanizam Dejana Mihajlovića, zbog sumnje da je u Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja PGR mosta u produžetku Bulevara Evrope u Novom Sadu uneo neistinite podatke koij su predstavljali ključni argument da se takva odluka donese. Time je svojim potpisom overio službenu ispravu neistinitim sadržajem.

I u lokacijskim uslovima i privremenim građevinskim dozvolama koje je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture izdalo za rašćišćavanje terena i izgradnju privremenih saobraćajnica i mostova jasno je navedeno da se ovi radovi realizuju u okviru projekta izgradnje obilaznice oko Novog Sada sa mostom preko reke Dunav.

Na osnovu analize dostupnih dokumenata, sudske i upravne prakse, te odredbi Zakona o proceni uticaja, RERI zaključuje da izgradnja privremenih saobraćajnica i mostova predstavlja pripremne radove koji su sastavni deo izgradnje Obilaznice, a ne poseban projekat koji samostalno ima svoju svrhu u prostoru.  

Ministarstvo zaštite životne sredine je 22. juna 2022. godine utvrdilo je da je za projekat izgradnje Obilaznice oko Novog Sada potrebna procena uticaja, te je određen obim i sadržaj studije. U ovom rešenju Ministarstvo navodi da se u obuhvatu projekta nalaze prostorne celine od značaja za očuvanje biološke raznovrsnosti – stanište strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta, kao i međunarodni ekološki koridor reka Dunav. Međutim, isto Ministarstvo je prethodno, 4. marta 2022. godine, uputilo Ministarstvu građevinarstva dopis u kojem ga obaveštava da “za izgradnju privremene saobraćajnice sa privremenim mostovima za potrebe građenja mosta preko reke Dunav, u okviru projekta izgradnje Obilaznice oko Novog Sada sa mostom preko Dunava” nije potrebno pokrenuti proceduru procene uticaja.   

Podsećamo na jasne odredbe Zakona o proceni uticaja kojim se utvrđuje da nosilac projekta za koji je obavezna procena uticaja i projekta za koji je utvrđena potreba procene uticaja, ne može pristupiti realizaciji, odnosno izgradnji i izvođenju projekta bez saglasnosti nadležnog organa na studiju o proceni uticaja.

Takođe, studija o proceni uticaja i saglasnost na studiju o proceni uticaja, odnosno odluka da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu, sastavni deo dokumentacije koja se prilaže uz zahtev za izdavanje odobrenja za izgradnju ili uz prijavu početka izvođenja projekta. U ovom slučaju investitor je, bez prethodne saglasnosti na studiju, dobio i građevinske dozvole i potvrde o prijavi radova te može nesmetano da izvodi radove na projektu za koji je očigledno da je bilo neophodno da prethodno pribavi saglasnost na studiju o proceni uticaja.

Odlučujući o sličnom pitanju Ministarstvo zaštite životne sredine se izjasnilo da “pripremni radovi ne predstavljaju samostalni projekat, nisu sami sebi cilj već sastavni deo realizacije šireg, celokupnog projekta, i da prema Zakonu o proceni uticaja na životnu sredinu i Pravilniku o sadržini zahteva za odlučivanje o potrebi procene uticaja i sadržini zahteva za odrešivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu, studija obavezno sadrži i opis pripremnih radova.”Sa druge strane presuda Upravnog suda u slučaju izgradnje kabinske žičare Ušće-Kalemegdan, potvrdila je da je podnosilac zahteva za izdavanje posebne dozvole za izvođenje pripremnih dužan da uz zahtev dostavi studiju o proceni uticaja na životnu sredinu na koju je data saglasnost nadležnog organa.         

Imajući sve navedeno u vidu RERI smatra da je prilikom izdavanja privremenih građevinskih dozvola i potvrda o prijavi radova došlo do kršenja propisa u oblasti zaštite životne sredine. Zbog toga je RERI zahtevao od inspektora Ministarstva zaštite životne sredine da utvrdi da je investitor započeo sa izvođenjem projekta bez prethodno pribavljene saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu.

Izdavanje građevinskih dozvola bez prethodne saglasnosti na studiju o proceni uticaja može dovesti do nenadoknadivih posledica po životnu sreidnu i javna dobra. Međutim, slučaj izgradnje obilaznice oko Novog Sada sa mostom preko Dunava nije izuzetak već predstavlja ustaljenu praksu kršenja propisa u oblasti zaštite životne sredine od strane nadležnih organa čija je dužnost da sprovode zakone i štite javno dobro. 

ostanite toku

Prijavite se za naše objave:

Some description text for this item

© 2023 RERI – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu | Sva prava zadržana

Na vrh
This site is registered on wpml.org as a development site.