Upravni sud je poništio Rešenje Vlade Republike Srbije kojim se odbija žalba RERI-ja na Rešenje Ministarstva zaštite životne sredine kojim je određen obim i sadržaj studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat formiranja odlagališta u otkopni prostor površinskog kopa „Kraku Bugaresku Cementacija 1“. 

Ležište „Cerovo“ se nalazi u rudnom polju Mali Krivelj – Cerovo, 15 kilometara severozapadno od Bora i obuhvata nekoliko rudnih tela. Kada je završena eksploatacija rudnog tela Cementacija 1, Zijin Bor Copper je planirao da se otkopni prostor koristi za odlaganje raskrivke nastale prilikom sledeće faze, odnosno eksploatacije rudnog tela Cementacija 2. Raskrivku čine zemlja i kamen koje je neophodno ukloniti da bi se došlo do rude. 

Cerovo-Krivelj

Međutim, kada je Zijin podneo zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu on je to učinio samo za odlaganje raskrivke u otkopni prostor bivšeg površinskog kopa Cementacija 1, u potpunosti ignorišući činjenicu da se odlaganje raskrivke ne može posmatrati odvojeno od procesa u kojem je ista nastala. 

„Eksploatacija rudnog tela „Cerovo – Cementacija 2“ je potpuno novi projekat koji treba da obuhvati projekat otvaranja površinskog kopa, odlaganja raskrivke, eksploataciju rude, mlevenje i hidrotransport rude do flotacije u Velikom Krivelju, upravljanje vodama i odlaganje jalovine.” – ističe Toplica Marjanović, inženjer zaštite životne sredine koji je gotovo 40 godina radio u Rudarsko-topioničarskom basenu Bor. Dodaje i da se “Na ovaj način projekat veštački deli i izbegava izrada studije o proceni uticaja na životnu sredinu koja će adekvatno proceniti uticaj otvaranja i eksploatacije novog površinskog kopa, a koji neminovno uništava poljoprivredno zemljište i šume, utiče na zagađenje vazduha, površinskih i podzemnih voda, ali i dovodi do raseljavanja stanovnika Malog Krivelja, narušava njihov kvalitet života i zdravlje.“

RERI je tokom postupka više puta ukazivao da je neophodno da se obuhvati ceo projekat, a ne samo odlaganje raskrivke imajući u vidu da je ono samo deo projekta otvaranja novog rudnika. Ukoliko se studijom ne obuhvati ceo projekat otvaranja površinskog kopa Cementacija 2, nije moguće utvrditi stvarne uticaje projekta na životnu sredinu, niti propisati mere za njihovo otklanjanje. 

Ono što je naročito zabrinjavajuće jeste činjenica da je Ministarstvo zaštite životne sredine donelo odluku kojom se određuje obim i sadržaj studije bez da je prethodno pribavila relevantne uslove i mere zaštite životne sredine. Kako bi „ispravilo“ taj proceduralni propust Ministarstvo je naložilo Zijin-u da ove uslove pribavi u fazi izrade studiju o proceni uticaja na životnu sredinu. 

Upravni sud je odlučujući po tužbi RERI-ja ukazao da su izostali jasni i pravno prihvatljivi razlozi koji se odnose na mogućnost donošenja rešenja kojim se određuje obim i sadržaj studije bez prethodno pribavljenih uslova zaštite životne sredine.

“Ministarstvo zaštite životne sredine i Vlada Republike Srbije u ovom slučaju postupili su po ustaljenoj praksi kojom omogućavaju kompaniji Zijin da nezakonito razdvaja projekte i na taj način izbegava procenu uticaja na životnu sredinu”, kaže Mirko Popović, programski direktor RERI-ja. ”Investitor ovaj projekat već uveliko sprovodi. Neminovno ćemo doći u situaciju da su određeni projekti realizovani, a da naknadno dobijemo odluke sudova da su dozvole nezakonite. Kako će se takve odluke izvršavati?”

RERI ovim putem pravnosnažnu presudu Upravnog suda u celosti objavljuje.

ostanite toku

Prijavite se za naše objave:

Some description text for this item

RERI je nevladina i neprofitna organizacija, osnovano radi realizacije ciljeva u oblasti zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine i održivog korišćenja prirodnih resursa.

© 2023 RERI – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu | Sva prava zadržana

Na vrh